V polovině září se na internetu objevil ceník cloudových služeb fyzikálních analýz v aplikaci Autodesk Simulation 360. Okamžitě se kolem něj vyrojily typické diskuse, provázející tento nový druh softwaru na každém kroku.

Na loňské konferenci Autodesk University zazněla zajímavá myšlenka, z níž je význam cloudu zcela zjevný. Pokud se zamyslíte nad případem, kdy potřebujete zpracovat sérii výpočetně náročných analýz, musíte disponovat dostatečně výkonným počítačem, který představuje nemalou nákladovou položku. Úlohy pak na něm můžete buď zpracovávat jednu za druhou, což si vyžádá násobně tolik času, kolik úloh na stroj pošlete, anebo si můžete koupit více počítačů, uspořit čas adekvátně tomu, kolik úloh dokážete zpracovávat souběžně, nicméně pro změnu vám stoupnou náklady na hardware a software.

Cloudové řešení, jako je Autodesk Simulation 360, proti tomu působí jako éterické zjevení. Zaplatíte si určitý kredit za realizaci výpočtů a v závislosti na něm můžete okamžitě a souběžně zpracovávat tolik úloh, kolik potřebujete (nebo kolik si můžete dovolit), přičemž ušetříte spoustu času a pravděpodobně i peněz.

Nedávno zveřejněný ceník od Autodesku pak vaše finanční možnosti i potřeby dostává do patřičných mantinelů. Definován je vždy jako dvanáctiměsíční kontrakt, stanovující dobu, po kterou je vám za paušální částku k dispozici výpočetní výkon špičkových serverů, vybavených sofistikovaným analytickým softwarem Autodesk Simulation 360. Výše této částky se odvíjí od kreditu, který si předem „nabijete“.

Kampaň na sociálních sítích, kterou nyní Autodesk realizuje v USA, láká uživatele k vyzkoušení cloudových výpočtů zdarma. Foto: Autodesk

Standardní Autodesk Simulation 360 poskytuje zpracování 120 úloh za 3600 dolarů, vyšší verze Unlimited pak neomezený počet strojírenských a CFD výpočtů za 7200 dolarů. Pakliže zpracováváte i návrhy forem, je vám k dispozici varianta Ultimate, obsahující 120 výpočetních úloh také v aplikaci Moldflow. Dalších 100 úloh si jako „Cloud Capacity Pack“ můžete vždy přikoupit za 100 dolarů. To je jeden každý další výpočet za jediný dolar.

Srovnávejme srovnatelné

Nabídka je to velmi lákavá, když zvážíte, co jí může konkurovat. Pokud obdobně náročné výpočty zpracováváte interně, znamená to nákup extrémně výkonné pracovní stanice. Budeme-li vybírat z aktuální nabídky, můžete sáhnout např. po Dell Presicion T7600, bratru za 140 tisíc korun v základní výbavě, nepočítaje v to samozřejmě software, který cenu znásobí.

Takové porovnání však pokulhává hned v několika ohledech. Především z něj zcela vypadává ona ohromná příležitost získat v relativně krátkém čase takovou spoustu návrhových iterací, o jakých se dosud konstruktérům nebo výpočtářům ani nesnilo, jelikož takový prostor pro svoji seberealizaci jako nyní nikdy předtím neměli. Zatímco dnes běžně analyzujeme jeden návrh vzešlý z dostupných vědomostí, know-how a požadavků, který se pouze zpětně optimalizuje směrem k nejvhodnější podobě, prostřednictvím co do výpočetní síly neomezeného nástroje, jako je simulace v cloudu, lze za akceptovatelných nákladů proti sobě postavit klidně desítky rozličných variant a hledat to skutečně nejvhodnější řešení.

Jeden z vývojářů Autodesk Simulation 360 správně odtušil, že něco takového je pro mnohé uživatele spíše odstrašující a na něco takového nikdy nepřistoupí. Jiní mohou cloudové řešení využívat jako doplněk ke stávajícím aplikacím, jež už nyní provozují na desktopu. A pro velkou spoustu dalších je simulace v cloudu něčím zcela novým, vstupním řešením problémů, na něž doposud nedokázali najít odpovědi, protože si třeba nemohli dovolit provozovat svůj vlastní CAE software pro jeho vysokou pořizovací cenu. Tím spíše, pokud úkonů, jež takto potřebují zpracovat, je třeba jen omezené množství za rok.

Zabezpečení je nezpochybnitelné, ale…

Není pochyb o tom, že Autodesk Simulation 360 dává v mnoha ohledech velký smysl a najde se jistě spousta jednotlivců i firem, jež v něm naleznou užitek. Ten hlavní boj Autodesk i ostatní firmy, jež do svých nabídek houfně zařazují cloudové služby, čeká na frontě přesvědčování o bezpečnosti dat. A bude to hodně dlouhá písnička s jedním do omrzení se opakujícím refrénem, že zabezpečení je špičkové, stejné, jaké očekáváte od svojí banky u vaší kreditní karty. Zabezpečení tak silné, že tím nejslabším článkem ochrany můžete být možná vy sami a bude to pravda.

Kdo ale zná extrémně striktní poměry, které panují ve vývoji nových výrobků, již nyní vidí, jak velké sousto si softwaroví vendoři příklonem ke cloudu uzmuli (markantní je to například u automobilek a jejich kooperantů).

Cesta inovace, jíž se vydali, je v mnoha směrech pochopitelná, přitom ale naráží na tu nejcitlivější stránku v procesu vývoje výrobků, kterou je pocit, že máte sami všechno pod kontrolou.

Komentáře