Společnost Celeretive Technolgies byla úspěšná při udělení druhého amerického patentu za vysoce efektivní strategie frézování VoluMill. Patent zahrnuje celou řadu unikátních vlastností.

Druhý patent pokrývá klíčové inovace ve výpočtu frézovací strategie VoluMill, která je vyvíjena pro odebírání velkého objemu materiálu třískovým obráběním v co nejkratším čase. Zejména některé patentové nároky se týkají schopnosti aplikovat strategii VoluMill na specifické oblasti obrobku s využitím vysokorychlostního obrábění. To umožňuje odebírat materiál bez zatížení frézovacího nástroje, ke kterému dochází standardními strategiemi. Se strategií VoluMill se podle provedených experimentů zkrátila doba obrábění v některých případech až o 90 procent a životnost nástrojů se prodloužila až osminásobně. VoluMill je integrován do celé řady známých CAM aplikací a je k dispozici jako samostatný modul.

Komentáře