Na internetové adrese www.sumodels.cz najdete betaverzi webu, který chce českým firmám zprostředkovat databázi 3D modelů výrobků nejrůznějšího druhu, použitelných v různorodých projektech.

Veřejná obchodní společnost Architecture Design School, která tuto aktivitu rozvíjí, staví obchodní model na pravděpodobném zájmu výrobců své zboží formou 3D modelů za poplatek propagovat.

Vše je teprve na začátku, nicméně zkušenosti ze zahraničí ukazují, že takové služby mohou být velmi praktické. Záleží nyní na tom, jak robustní databázi modelů se v tomto případě podaří sestavit, aby byla zajímavá pro produktivní nasazení, zejména asi ve stavebnictví a architektuře.

Komentáře