Vzhledem k poklesu kurzu eura vůči dolaru (asi o 26 % za poslední rok) bude Autodesk tento problém částečně kompenzovat zvýšením cen většiny produktů o 4 %.

Ke změně ceníků dojde od 7. května 2015 a projeví se i v korunových cenách pro český trh, které jsou odvozeny od evropských ceníků v eurech. Avizovaný nárůst cen se netýká produktů AutoCAD LT ani obnovení předplatného Maintenance Subscription. Vzhledem k dlouhodobému trendu vývoje kurzu lze i v případě předplatného očekávat budoucí nárůst cen. Jedním ze způsobů výhodné dlouhodobější fixace jsou víceleté smlouvy na předplatné nebo pronájem produktu či sady aplikací, během jejichž trvání je cena předem daná.

Od 7. května 2015 se rovněž zvýší cena nových licencí PDM produktu Autodesk Vault Professional – a to o 12 %.

Komentáře