Jako jeden z největších dodavatelů softwaru pro strojírenství, stavebnictví a geoinformatiku ve střední Evropě se CAD Studio každým rokem probojovává k čím dál lepším obchodním výsledkům. O úspěších firmy v uplynulém roce jsme hovořili s Vladimírem Michlem, který má na starosti obchodní rozvoj společnosti.

Tento článek je součástí seriálu rozhovorů, v nichž ředitelé českých firem působících v oblastech CAD/CAM/PLM hodnotí vývoj trhu v roce 2012. Články publikujeme postupně, aktuální přehled všech již zveřejněných najdete pod tímto odkazem.

CAXMIX: Co vás osobně vloni ve vašem profesním životě nejvíce potěšilo?

cad-studio-michl-vladimírVladimír Michl, CAD Studio: Nejvíce mne potěšil významný růst CAD Studia v oblasti stavebnictví. Už předloni jsme se stali největším stavařským partnerem Autodesku a za loňský rok se nám v tomto krizí zmítaném oboru podařilo zvýšit obrat o 84 %. A samozřejmě jsem měl radost i z dále rostoucí popularity našeho portálu CADforum.cz – dnes už s bezmála 400 tisíci registrovanými uživateli.

Co považujete za největší úspěch vaší společnosti za rok 2012?

Tím jednoznačně největším úspěchem loňského roku, dokonce v celosvětovém měřítku, bylo získání a udržení nejvyššího partnerského statusu Autodesku – Platinum Partner. Tímto označením se může pochlubit jen asi patnáct firem na celém světě, většina z nich jsou přitom americké nebo nadnárodní firmy. Jako Platinum partner můžeme zákazníkům nabízet širší možnosti podpory.

Na jaká témata a oblasti se bude vaše společnost zaměřovat letos?

V letošním roce chceme posílit naši nabídku řešení v oblasti digitálních prototypů ve strojírenství – jde především simulační nástroje, zajímavou aplikaci pro modernizaci výrobních linek Factory Design Suite, systémy pro správu dokumentů a nové PLM nástroje využívající web-cloud. Ve stavebnictví se chceme věnovat BIM technologiím, aplikacím pro správu projektů a řešením pro správu majetku (facility management) propojujícím BIM projekty a GIS data. V oblasti GIS budeme klást důraz na využití mobilních zařízení.

Jak hodnotíte vývoj českého trhu se softwarem pro strojírenství vloni a co očekáváte v roce letošním?

Myslím, že rok 2013 se nebude příliš lišit od roku 2012, stejně tak jako se nebude příliš lišit ekonomické prostředí. Technologicky bude pokračovat trend využívání web-cloud služeb a s nimi spojených mobilních aplikací, nebo snahy o jednodušší komunikaci mezi spolupracujícími týmy. V oblasti stavebnictví pak bude pokračovat trend přechodu od běžných CAD aplikací k efektivnějším BIM nástrojům, které pomáhají šetřit prostředky nejen projektantům, ale i „spotřebitelům“ projektů – investorům a provozovatelům staveb. Rozšíření známých CAD nástrojů o související procesy – simulace, analýzy, správu dat, apod. – bude společným trendem ve strojírenství, stavebnictví i GISu. A sjednocujícím cílem všech těchto změn bude i nadále snaha o zefektivnění návrhových procesů a úsporu nákladů.

Komentáře