Ohlas, s jakým se setkala soutěž o zařízení SpacePilot Pro od společnosti 3Dconnexion, nás velmi příjemně zaskočil. Nyní již známe jejího vítěze.

O vítězství soutěže, kterou jsme vyhlásili v časopisu CAXMIX 2/2010, rozhodovalo správné zodpovězení dvou vědomostních otázek a zaslání odpovědi jako padesátý v pořadí.

Skutečnost, že se soutěže zúčastnilo 408 soutěžících, přičemž celková návštěvnost našeho webu v daném měsíci činila zhruba čtyři tisíce unikátních návštěvníků, nasvědčuje, že možnost vyhrát polohovací zařízení pro CAD software je pro naše čtenáře opravdu lákavá.

Jako celkově padesátý odeslal do naší schránky odpověď  Daniel Slavík z Letohradu, kterému tímto upřímně blahopřejeme. Správně uvedl, že zkratka CAD značí „software pro počítačové navrhování a kreslení“ a že joystick 3D myši SpacePilot Pro nabízí tzv. 6 stupňů volnosti.

Pan Slavík je pravidelným čtenářem našeho časopisu. O svoji radost z praktické výhry
se s námi podělil prostřednictvím fotografie.

Po předání výhry nám o sobě pan Slavík prozradil, že je uživatelem programů SolidWorks 2011, Autodesk Inventor 2010, má také zkušenosti se systémy Catia V4 a Pro/Engineer Wildfire 5. Jsme tedy velice rádi, že u něj vyhraná 3D myš určitě nebude zahálet.

Komentáře