Významný producent lisovaných a svařovaných plechových dílů pro automobilový průmysl oceňuje přínosy automatizovaného navrhování s pomocí softwarových nástrojů značky VISI.

(Zdroj: Tisková zpráva)

V dnešním neustále narůstajícím konkurenčním prostředí potřebují výrobci nástrojů stále pokročilejší CAD/CAM nástroje, které svou automatizací nevnucují nové postupy, ale jsou především podporou existujících zkušeností ve firmě. Konstruktér se potom může především soustředit na samotnou konstrukci a technologické procesy.

Automatizovaná podpora konstrukce vstřikovacích forem je ve všech nástrojárnách dnes již samozřejmostí. Ale softwarová podpora konstrukce postupových střižných nástrojů bývá upozaděna, a přitom automatizované rozvinutí dílu, úprava předpružení, analýza a rozvin do roviny, parametrický 3D nástroj s databázemi normálií, sníží čas nutný ke konstrukci a zvýší celkovou produktivitu.

Toho si jsou vědomi v Magně Cartech v Českých Velenicích, jednom z největších celosvětových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Magna Cartech je součástí divize Cosma, jejímž výrobním programem je lisování a sváření plechových dílů karoserií.

Spolupráce se společností VISI začala v roce 2006. Nejprve bylo zakoupeno VISI Modelling pro modelování a VISI Machining pro obrábění. Ještě téhož roku začala společnost Magna Cartech používat i VISI Progress, software pro analýzu a konstrukci postupových střižných nástrojů.

Jednoduchý kovový výlisek může znamenat několik různých lisovacích operací jako ražení, hluboké tažení, lineární a nelineární ohýbání a stříhání. VISI Progress si se vším snadno poradí, využívá kombinace analytických metod a metod konečných prvků. Částečné rozviny do 3D rovin, deformační modelování a například automatické rozviny pro cylindrická tažení eliminují hodiny ručních výpočtů a snižují pravděpodobnost zanesení chyb.

V Magně Cartech je vstupem do VISI importovaný díl z programu Catia 5. Díl se analyzuje, popřípadě následně opraví pomocí vhodných funkcí hybridního modeláře VISI Modelling. Poté se provede automatické rozvíjení do jednotlivých kroků a střižného pole. Díky specializovaným modelovacím funkcím a variantním možnostem rozvinů lineárních i nelineárních lemů rozvíjejí konstruktéři i tvarově náročné plechové díly.

Pavel Tichovský, vedoucí technické kanceláře v Magně Cartech, považuje za velký přínos pro konstruktéry zejména automatizovaný návrh střižného plánu ve velice krátkém čase. Dalším kladem je pro ně rychlé zpracování dílců pro jednotlivé tvářecí operace pomocí částečných rozvinů a přímého rozvinu lemů a ohybů.

Podařilo se také dosáhnout časové úspory při tvorbě rozvinů a určování materiálových spotřeb pro výlisky, návrhu střižného plánu ve velice krátkém času a rychlého určení ceny jak dílu, tak nástroje. Rychlé základní ověření vyrobitelnosti a určení kritických míst na dílu, rychlé zpracování a vizualizace navržené metody lisování umožňují detailně prezentovat zákazníkům přesný proces výroby dílu již v nabídkové fázi.

V současné době zadává společnost Magna Cartech ke konstrukci a výrobě 3D nástroje kooperujícím firmám. Díky VISI může definovat svoji přesnou představu o konstrukci i technologii, zúročit vlastní know-how v této oblasti, a přitom využít automatizovanou podporu systému. Pokud v budoucnosti vyvstane potřeba konstruovat celý nástroj až do 3D sestavy, bude to možné realizovat v jednotném integrovaném VISI prostředí, vzhledem k tomu, že VISI podporuje celý proces konstrukce lisovacích nástrojů až do 3D parametrické sestavy nástroje včetně knihoven normálií od všech běžných dodavatelů.

 

Komentáře