Testování aerodynamiky mi v rámci strojírenství vždy připadalo jako jakási renesanční disciplína, jejímž výsledkem je čistá dokonalost. Hrát si s ní nyní můžete zcela volně, jako v samostatné aplikaci, nebo v doplňku pro Autodesk Inventor.

Analýza proudění vzduchu kolem modelu automobilu. Foto: Scott Shephard

Vývojáři Autodesku tuto rozpracovanou pomůcku zpřístupnili bezplatně na webu Autodesk Labs. Nejprve vznikala jako doplněk pro software Alias, nyní je však dostupná také pro Autodesk Inventor, anebo jako samostatný program, který můžete používat bez potřeby CAD systému.

Využít lze nejen pro zjišťování a ladění aerodynamiky vozidel, ale také působení větru na architektonické struktury a fasády budov, nebo další objekty. Falcon by si měl poradit s takřka jakoukoliv – i s rozpracovanou – geometrií a poskytnout analýzy proudění větru v reálném čase.

Samostatná verze programu dokáže načíst grafické formáty STL, OBJ, 3DS, LWO, OFF, PLY a TPF.

Analýzy proudění vzduchu a působení větru na budovy. Foto: Scott Shephard

Aplikaci Project Falcon si můžete stáhnout zde.

Komentáře