Jedním z mnoha projektů, které firma Autodesk veřejně zpřístupňuje ještě před uvedením finální verze softwaru, je i tzv. Project Vasari. Program určený k pohotové tvorbě prostorových modelů a provádění okamžitých energetických analýz.

Aplikaci Project Vasari ocení zejména uživatelé z oblasti stavebnictví. Umožňuje totiž už nyní pracovat s daty ze systému Autodesk Revit a s přimhouřením obou očí ji lze přirovnat k technologii Inventor Fusion, jež obdobným způsobem urychluje a usnadňuje přímé úpravy modelů ve strojírenském 3D CADu.

Hlavní smysl aplikace lze vidět ve snaze Autodesku zpříjemnit konceptuální design uživatelům Revitu, jelikož tato fáze projektování v BIM systémech obecně není tak pohodlná jako v jednoduchých koncepčních modelářích typu Google SketchUp (důvod je pochopitelný a historicky odůvodněný – jednoduchý plošný modelář totiž modely nesvazuje množstvím vazeb, které jim na druhou stranu dodávají jistou inteligenci).

Uživatelské rozhraní aplikace Project Vasari v mnohém
připomíná Autodesk Revit (Zdroj: Autodesk)

Program je dostupný pod označením Technology Preview (tj. raná zkušební verze, která ještě může mít spoustu nedostatků) a lze jej získat na webu Autodesk Labs. Schválně nepíšeme „stáhnout“, jelikož se nejedná o klasickou formu downloadu a instalace na počítač uživatele. Project Vasari je podobně jako jiné rozvíjené aplikace od Autodesku poskytován zčásti jako serverová služba (více zde v našem článku). Uživatel si na svůj počítač stáhne pouze malého klienta, přičemž samotná aplikace se během používání načítá z webu dodavatele.

Konceptuální modelování vyžaduje rychlé a snadno dostupné
nástroje pro přímé úpravy modelů (Zdroj: Autodesk)

V níže přiloženém videu můžete sledovat tvorbu jednoduché infrastruktury hrubě navržených budov, které architekt hbitě upravuje s pomocí jednoduchých nástrojů. Uživatelské prostředí jde s dobou a příliš se neliší od běžných programů Autodesku, jak jsme na ně v posledních letech zvyklí. Veškeré nástroje jsou dostupné z horizontálního pásu karet v horní části obrazovky, ty nejpoužívanější jsou potom dostupné okamžitě poblíž kurzoru myši, s nímž pracujete.

Při provádění energetických analýz lze nastavit přesnou
geografickou polohu objektu a čas (Zdroj: Autodesk)

Upravovaný objekt vždy nabídne úchyty k rychlým změnám geometrie, přičemž se průběžně mění nabídka panelu Vlastnosti, kde lze veškeré změny řídit nastavením zcela přesných hodnot. Ačkoliv se Project Vasari jeví stejně pohotově a pohodlně jako plošný modelář, stromová struktura v paletě Project Browser (Průzkumník projektu), obsahující například pohledy nebo rodiny prvků, je příbuzná té, kterou známe z parametrického systému Revit.

Model lze podrobit mnoha analýzám, například můžete vyhodnotit
vliv solární radiace na jednotlivé plochy (Zdroj: Autodesk)

Velmi prakticky se jeví funkce pro okamžitou analýzu oslunění a zastínění, která vypočítá realistickou situaci dle ročního období, denní doby a geografické lokace, jež se definuje na integrované mapě světa od Google. Tvůrce projektu díky tomu může navrhovaná tělesa ihned optimalizovat s ohledem na denní světlo, množství solární radiace apod., přičemž takto dokáže porovnávat rozdílné varianty návrhu a rozhodovat se pro tu nejlepší. Energetické analýzy je možné zobrazit v podobě tabulek nebo názorných grafů.

Prohlédněte si Project Vasari v akci:

httpv://www.youtube.com/watch?v=_KqMmr_yhIs

(Zdroj: Autodesk Labs)

Komentáře