Vysoká čtenost příspěvků věnovaných revoluční novince od PTC nás vede k tomu, abychom se k tomuto tématu stále vraceli. Je to možná také proto, že jsme dosud jediné české médium, které se jeho existenci věnuje.

Nová produktová řada, navazující na systémy Pro/Engineer a CoCreate, slibuje hladké propojení přímého a parametrického modelování. Tyto principy se v posledních letech snaží ovládnout čím dál více výrobců CAD softwaru a každý k nim zaujímá trochu jiný přístup.

V případě PTC bylo už od akvizice firmy CoCreate víceméně jasné, že zde budou snahy směřovat k bližšímu propojení přímého modeláře CoCreate Modeling a parametrického CAD prostředí v Pro/Engineeru.

Řešení, se kterým z PTC přišli, působí elegantně a docela logicky. Místo toho, aby se pokoušeli integrovat nástroje CoCreate do Pro/Engineeru, rozhodli se zajistit mezi těmito aplikacemi interoperabilitu a nadále je udržet samostatně – ač již jako součást jednotné platformy s názvem Creo.

Jak funguje AnyMode Modeling

Pod obchodním názvem AnyMode Modeling se skrývá technologie, která umožňuje pracovat s parametrickým dílem v prostředích pro parametrické i přímé modelování. Pokud chce uživatel na parametrické geometrii provádět rychlé přímé úpravy, musí přepnout z jednoho programu do druhého.

Jak takový postup vypadá, názorně ilustruje připojené video. Konstruktér vybere z parametrické sestavy jeden parametrický díl, který samostatně otevře v aplikaci pro přímé modelování. Zde má nástroje pro přímé úpravy a vytváření nové geometrie. Rozhodne se například změnit pozici trysky, která je tvořena třinácti parametrickými prvky. V tomto prostředí však není vázána na historii vzniku modelu, takže ji lze jednoduše celou označit a přemístit, kam je libo, aniž by tomu bránily jakékoliv vazby ke zbytku dílu.

httpv://www.youtube.com/watch?v=IspWcu_RO8U

K vytváření nové geometrie slouží nástroje obvyklé z přímých modelářů, umožňující rychlou tvorbu nejrůznějších tvarů. Prezentátor takto na parametrický díl umístí sérii žeber tvořených pouhou geometrií, načež model uloží do „standardního formátu systému Creo“.

Zachování inteligence i po přímých úpravách

Zpětné otevření modelu v parametrickém prostředí nejprve upozorní na všechny změny provedené v parametrickém modeláři. Každá je na modelu graficky zvýrazněna a zaznamenána v přehledu prvků. Konstruktér je může zrevidovat a rozhodnout, které aplikuje a které odmítne.

Na první pohled zaujme fakt, že model přenesený přes prostředí přímého modelování nepozbyl nic z inteligence, jež do něj byla vložena předtím a parametrické úpravy lze aplikovat dokonce i na geometrii vytvořenou nástroji pro přímé modelování. Například je možné změnit tvar žebra navrženého nástroji pro přímé modelování a tuto změnu automaticky aplikovat na všechna žebra v sérii.

Veškerá vložená inteligence a parametričnost zůstaly zachovány dokonce i u trysky, jež byla přenesena ze svého původního umístění ve formě prosté geometrie. Také s touto lze dále pracovat jako s parametrickou součástí tvořenou třinácti prvky se zachovanými vazbami.

(Zdroj: PTC)

Komentáře