Liberecká společnost VariCAD představila novou verzi stejnojmenného strojírenského CAD systému.

(Zdroj: Tisková zpráva)

VariCAD 2011-1.10 – 14.7.2011

Tato verze přináší celou řadu zajímavých vylepšení:

Nový převodník DWG/DXF:

 • mnohem lepší podpora DWG formátu výkresů  AutoCADu, včetně AutoCAD 2011
 • výrazně větší množství podporovaných typů objektů
 • při otvírání souboru, který obsahuje modelový prostor a více výkresových pohledů, si můžete zvolit, který z výkresových pohledů chcete aktuálně zobrazit
 • přehledná a jednoduchá detekce možných chybných souborů nebo jiných problematických entit

Mezi nové a vylepšené 2D funkce patří:

 • šrafování, lepší výběr oblasti, lepší automatické vyhledání hranice šrafované oblasti, komfortnější editace vyšrafovaných oblastí
 • nové možnosti editace 2D entit (např. u změny délky čar, tažení, změny průměrů kružnic, poloměrů zaoblení,…)
 • příjemnější skicování – využijete nejen pro 2D, ale především při kreslení profilů, které jsou potřeba při rotaci a tažení pro tvorbu 3D modelů
 • 2D výpočty (výpočet obvodu, plochy, moment setrvačnosti, modul průřezu v ohybu k osám)
 • lepší práce s bloky
 • lepší práce s knihovnami symbolů
 • zásadní změny u tvorby elips  a křivek (spline), včetně následné editace, dělení, ořezání, vytržení segmentu, apod.
 • ekvidistanty

Vylepšené uživatelské prostředí:

 • souřadnice polohy kurzoru se vypisují hned vedle kurzoru (toto nastavení je defaultní, ale lze jej volitelně vypnout), ve 2D oblasti se vypisují hodnoty x,y nebo dx, dy, včetně úhlu a vzdálenosti od poslední polohy, ve 3D modelovém prostoru se zobrazuje u dynamického tažení hodnota posunu podél vybrané osy, u dynamické rotace úhel
 • změna ovládání VariCADu – možnost vybírat tělesa a jejich prvky pomocí levého tlačítka myši a pravým vyvolat pop-up menu pro volání funkcí
 • u nového způsobu výběru lze části těles (díra, sražení, apod.) vybírat pomocí Ctrl + výběrového tlačítka myši nebo v případě výběru pouze jednoho prvku rovnou pravým tlačítkem
 • rozšířené možnosti ovládání uvnitř funkce pomocí Ctrl+pravé tlačítko myši (nutno nastavit)
 • více možností u 2D vkládání polohy, především u zadávání hodnot z klávesnice
 • zmáčknutím klávesy TAB při kreslení můžete velmi pohodlně zadávat délku, úhel, poloměr nebo souřadnice
 • u zadávání polohy ve 2D nebo 3D, u výběru 2D položek nebo 3D těles můžete použít nabídku nástrojové lišty nebo pomocí pravého tlačítka vyvolat pop-up menu s obsáhlou nabídkou
 • pokud kliknete na objekt pravým tlačítkem myši, objeví se široká nabídka editačních funkcí
 • pokud kliknete pravým tlačítkem myši do prázdného místa ve 2D nebo 3D prostoru, zobrazí se Vám nabídka mnoha užitečných funkcí, především Zkopírovat a Vložit, Zpět Editace, Přepínání starých/nových exportů ze 3D, Editace bloků, atd.

STEP soubory:

 • nové možnosti načítání modelů ve formátu STEP
 • lepší analýza problémových souborů

Doporučujeme Vám, abyste si pomocí příkazu „cfg“ důkladně prostudovali nastavení systému a sami zvážili, zda chcete použít zcela nové způsoby ovládání nebo zkombinovat některé možnosti dřívějšího a nového ovládání.

Také je potřeba si uvědomit, že u verze VariCAD 2011 došlo ke změně formátu souborů, takže tyto soubory nelze načítat do starších verzí VariCADu.

 

Komentáře