Český strojírenský CAD z Liberce prochází nepřetržitým vývojem, jehož výsledky firma Varicad se svými uživateli sdílí několikrát ročně ve formě aktualizací. Tady je další z nich.

Citujeme z webu Varicad.com:

Nové funkce v 3D prostředí: Možnost pohodlnějšího výběru koncových bodů hran, středních bodů hran a středů kružnic. Pokud je hrana zvýrazněna, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte konkrétní bod z nabízeného menu. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na objekt, u kterého měníte polohu, pak máte v nabídce možnost změny vkládacího bodu. U vlečení objektů se po kliknutí pravým tlačítkem otevře menu, ve kterém můžete nastavit velikost kroku posunu v daném směru. Novinkou je možnost nastavit závislost kroku posunu na stávajícím přiblížení (čím větší oblast je zobrazena, tím větší krok je použit a naopak). Další novinkou jsou malé obloučky bez šipek, umístěné na vnitřní části osového kříže. Pokud na ně kliknete levým tlačítkem myši, rotace tělesa bude závislá na pohybu myši, pokud na ně kliknete pravým tlačítkem, pak spustíte dynamickou rotaci dle vybraného bodu.

Nové funkce v 2D prostředí: Nové možnosti výběru významných bodů podobným způsobem jako ve 3D prostředí. Stačí kliknout pravým tlačítkem na čáru, křivku nebo kružnici a následně vybrat koncové, střední body nebo středy kružnic. Tak jako ve 3D i zde můžete jednoduše definovat krok posunu kurzoru a nastavit závislost kroku na současném přiblížení.

Podpora pětitlačítkové myši a nové funkce kolečka myši: Pracujete-li s pětitlačítkovou myší, můžete přídavná tlačítka používat pro krok zpět a vpřed (podobně jako je tomu např. u webových prohlížečů). Změna zoomu kolečkem myši je nyní optimalizována, zoom je rychlejší než dříve. Vlastnosti kolečka myši můžete nastavit v nastavení systému, viz příkaz „cfg“.

Tažení obecného 2D profilu po křivce, vylepšená a rozšířená tvorba potrubí a drátů: Můžete vytáhnout vybraný 2D profil po křivce, stejně jako je tomu při tvorbě drátů nebo potrubí. Jednotlivé segmenty takto vytaženého profilu již automaticky obsahují vzájemné geometrické vazby. Pokud následně upravíte délku segmentu nebo poloměr zaoblení kolena, celý objekt se pak díky těmto vazbám automaticky upraví. Tato funkce je k dispozici také u tvorby drátů a potrubí. Tažení profilů, drátů a potrubí je možné i po uzavřené křivce. U nově vytvořeného potrubí, drátů nebo vytažených profilů jsou délky přímých dílů definovány mezi průsečíky os sousedních přímých segmentů. Pokud například změníte poloměr zaoblení kolena, objekt nezmění své umístění.

Podpora nových formátů bitmapových souborů: Pro tvorbu bitmapy s vysokým rozlišením můžete zvolit výstupy do PNG, JPEG nebo GIF formátu společně s již dříve podporovaným formátem BMP.

Změny v geometrických vazbách: Nyní se u jednotlivých os zobrazují značky, které upozorní, že není možný posun nebo rotace. Pokud je zablokován pohyb podél osy X,Y,Z nebo rotace kolem osy, pak přehledně vidíte, které stupně volnosti jsou tělesu odebrány.

Vylepšené načítání souborů ve formátu STEP.

Vylepšené načítání DWG/DXF souborů ve 2D.

Změny u bezpečnostního zálohování.

Drobné změny v modelovacím jádře.

Komentáře