Ačkoliv může český původ VariCADu v uživatelích vzbuzovat pozitivní dojmy už jen z prostého důvodu národní hrdosti, příjemně tento systém potěší i svými čistě technickými parametry a cenou. Nejnovější verze VariCAD 2010 3.0 byla uvolněna právě nyní.

Jestliže vám přesto VariCAD nic neříká, hodí se připomenout, že jde o CAD systém pro strojní inženýrství s více než dvacetiletou historií. Jeho vývoj je od počátku soustředěn v Liberci, kde se počátkem devadesátých let minulého století spojilo několik místních strojařů, vývojářů a konstruktérů s myšlenkou vyvinout software, jenž by jejich potřebám vyhovoval více, než tou dobou dostupné aplikace.

Začínal jako docela jednoduchý program pro 2D kreslení, od těch dob však ušel dlouhou cestu a vyspěl ve 3D modelář s velkým množstvím funkcí pro strojírenské konstruování, přičemž si udržel velmi přijatelnou pořizovací cenu. VariCAD si proto oblíbily tisíce lidí nejen v České republice – díky několika jazykovým mutacím získal řadu příznivců v mnoha jiných zemích od Německa po Japonsko.

VariCAD je k dispozici jako kompaktní a komplexní ucelený
software pro modelování a tvorbu výkresové dokumentace.

Jeho úspěšný koncept vychází ze snah poskytovat co nejjednodušší intuitivní ovládání, příjemné uživatelské prostředí a nízké nároky na hardware. Uživatel je od počátku až do konce VariCADem „naváděn“. Od samotné instalace systému, až po výstupy na tiskárnu v podobě výrobních výkresů a výkresové dokumentace. Při modelování se zobrazuje jasná identifikační tabulka s odpovídajícími kótami a směrováním os. Při editaci, modifikaci, transformaci, definování parametrů a geometrických vazeb se v každém okamžiku dané funkce spouští i nápověda během jednotlivých kroků uvnitř funkcí.

Současný trh nabízí velké množství 2D i 3D CADů různých úrovní, zaměření i cen a pro běžného uživatele je hodně složité se v nabídce orientovat. Prvotní rozhled většinou nedá uspokojivou odpověď, který CAD je v poměru ceny k výkonu nejvýhodnější. Vždy záleží na konkrétních požadavcích a finančních možnostech dané firmy. U mnoha dodavatelů si uživatel nemusí být vědom nutnosti následných tzv. udržovacích poplatků a není výjimkou, že až po zakoupení vybraného CADu zjišťuje, že pro opravdu efektivní využití jsou nutné další a další investice do různých nadstaveb a modulů. Toto však neplatí v případě VariCADu. Již trialová verze, která je volně k dispozici na webu www.varicad.cz, obsahuje vše, s čím pak následný uživatel pracuje.

Vše, co můžete potřebovat

VariCAD je k dispozici jako kompaktní a komplexní ucelený strojírenský software pro modelování a následnou tvorbu výkresové dokumentace. Zahrnuje v sobě přímé i parametrické 3D modelování, 2D kreslení, archiv a negrafické informace, základní pevnostní výpočty, modelování skořepin, potrubí, drátů, rozsáhlé 2D i 3D knihovny v normách ČSN, DIN a ANSI, 2D knihovny symbolů, rozviny plechových dílů, kontrolní funkce smontovatelnosti, kontroly negrafických informací, provázanost v sestavách a detailech, automatické generování kusovníků, i nástroje pro konverzi dat z jiných CAD systémů.

Je kompatibilní pro platformy Linux, Windows XP, Windows Vista a Windows 7. Je možné jej spouštět jak na 32bitových, tak na 64bitových operačních systémech.

Obecně doporučený postup (nikoli však systémem direktivně nařízený) při tvorbě modelu ve VariCADu je začínat ve 3D prostoru modelováním těles, pokračovat zpracováním celých sestav a pak následných detailů.  Díky velmi široké nabídce nástrojů umožní tento postup nejefektivnější využití toho nejdražšího a tím je konstruktérův čas. Díky modelování, ať již přímému nebo parametrickému, a geometrickým vazbám, můžete získat během velmi krátké doby hotový model stroje, celé linky, projektu budov včetně zařízení, návrhy nábytku, schodišť, apod. Jakákoli následná editace je pak rychlá a efektivní. Dle vlastního uvážení se všechny změny v 3D přenášejí do 2D, čímž rychle vzniká přesná výkresová dokumentace, bez které se ani v dnešní době žádná výroba neobejde.

3D modelování umožní také celou řadu zpětných kontrol a výpočtů. Například kontrolu vzájemné smontovatelnosti jednotlivých těles nebo vybraných skupin, kontrolu zdvojených těles nebo kontrolu negrafických informací.

Ukázka většího technologického celku, který vzešel z VariCADu.
Autorem je firma Bohemia Machine.

VariCAD nabízí rozsáhlé 2D a 3D knihovny strojních součástí v normách ČSN, DIN, ANSI. Navíc umožňuje uživatelům nejen tyto knihovny rozšiřovat, ale také vytvářet jejich vlastní. Obsaženy jsou též 2D knihovny elektrosoučástí, hydrosoučástí a pneu-schémat.

S 3D modely lze pracovat ve formátech DWB, STEP, IGES, STL, ve 2D je běžný standard DWB, DWG, DXF a IGES. Tím je dostatečně zaručena kompatibilita s ostatními softwary, ať už z oblasti CAD, MKP nebo CAM systémů, ale i návaznost na různé informační systémy. V těch naleznou využití především data v podobě textových souborů z archivu. Využití v obchodním oddělení při kalkulacích cen, technologických odděleních a skladech je další nepopiratelnou výhodou zavedení VariCADu do praxe malých, středních, ale i rozsáhlých konstrukčních kanceláří.

Díky bezplatně dodávané prohlížečce mohou konstrukční oddělení předávat data v původní originální podobě komukoli, kdo nemá důvod pořizovat VariCAD, ale potřebuje si data pouze prohlédnout, odměřit nebo vytisknout.

Nastanou-li s programem problémy, pomůže technické oddělení s rychlou konzultací. Technická podpora funguje emailem, telefonicky nebo osobní návštěvou. Na adekvátní připomínky a požadavky se snaží reagovat i tým vývojářů, takže uživatelé ovlivňují další vývoj a kvalitu systému.

Pro firmy i jednotlivce

VariCAD je s úspěchem implementován do podniků různých velikostí. Od samostatných živnostníků, přes malé a střední firmy, až po velké nadnárodní giganty. V České republice jsou to např. společnosti RCD Kutná Hora, ODES Jaroměř, SKM Litomyšl, NATE a Tenez Chotěboř, Iteco Brno, Terier Liberec, v zahraničí namátkou Max-Planck Institut (Německo), Subaru Teleskope (USA Havaj), Festo (Belgie, Irsko).

Počítačový model bubnové sušárny vytvořený ve VariCADu
firmou Bohemia Machine ze Světlé nad Sázavou.

Pro rychlý start uživatelům pomáhá i celý systém školení různých typů a úrovní. Individuální, pořádaná přímo u zákazníka, nebo hromadná, organizovaná ve školicím středisku. Úspěch každého systému závisí na schopnosti a ochotě přijmout ho za svůj, proto jsou s VariCADem seznamováni již studenti na školách, distribuce školám a studentům, kteří mohou program získat za zvýhodněných podmínek, je samozřejmostí.

Uživatelé VariCADu získávají v průběhu každého roku hned několik aktualizací, které neustále přinášejí nové funkce a rozšíření. Poslední dílčí verze tak přinesly například podporu kódování Unicode, umožňující vkládat do technické dokumentace speciální a cizokrajné znaky (např. azbuku, nebo čínské jazyky), parametrické a geometrické vazby, které opět o něco usnadňují a zrychlují tvorbu modelů, nebo celkové vylepšení uživatelského rozhraní a ovládání.

(Zdroj: VariCAD)

15 Comments

Komentáře