Polská technická univerzita nainstalovala 200 licencí softwaru SolidWorks Education Edition pro vzdělávání studentů strojního inženýrství.

Haar u Mnichova, 11. leden 2011 – Jedním z hlavních cílů moderního vzdělávání v oboru CAx je seznámit studenty s možnostmi a metodikami parametrického modelování. Vzhledem k tomuto požadavku se Fakulta strojního inženýrství Bialystocké polytechniky rozhodla nasadit 200 licencí softwaru SolidWorks Education a 500 licencí softwaru SolidWorks Student Access. Fakulta strojního inženýrství byla založena v roce 1949 a je jednou ze dvou nejstarších fakult této vysoké školy. Od založení fakultu úspěšně absolvovalo na 7 300 studentů.

„Parametrické 3D modelování je dnes v oblasti strojírenského navrhování standardem a mělo by být součástí vzdělávací koncepce každé moderní technické univerzity. Rozhodnutí pro CAD software SolidWorks bylo jediným logickým výsledkem,“ řekl Andrzej Lukaszewicz, Ph.D., pedagogický pracovník Fakulty strojního inženýrství Bialystocké polytechniky. „Naším cílem je vybavit studenty nejlepší možnou kvalifikací pro jejich budoucí uplatnění. Díky 3D systému SolidWorks nabízíme studentům přístup k široce používanému softwaru, se kterým se ve svém profesionálním životě určitě znovu setkají.“

Kromě velkého rozšíření a výhodného poměru ceny a výkonu u SolidWorksu byla důležitým kritériem při rozhodování polytechniky také možnost pořídit software v polštině. Studenti navíc těží z flexibility tohoto CAD systému i faktu, že se naučí používat návrhové metody, jež mohou později uplatnit v nejrůznějších odvětvích. Současně získají přístup ke knihovnám běžně používaných součástí a 3D modelů předních výrobců, které budou moci využívat ve vlastních strojních návrzích.

„Nasazení našeho CAD a analytického softwaru na renomované Bialystocké polytechnice je pro nás poctou,“ vysvětlil Joseph Wilkie, manažer pro školství v Evropě společnosti DS SolidWorks. „Působivé 3D modely vytvářené studenty odrážejí vysokou úroveň zběhlosti v používání nástrojů SolidWorksu i moderní přístup univerzity ke vzdělávání. SolidWorks podporuje práci studentů, kteří mají zájem dosáhnout špičkového vzdělání.“

Implementaci, školení a podporu zajistila firma CNS Solutions, prodejce společnosti SolidWorks.

(Zdroj: SolidWorks)

Komentáře