Když 28. října loňského roku softwarová společnost PTC ohlásila vydání zcela nového CAD/CAM/CAE systému pod názvem Creo a zveřejnila jeho koncepci, vzbudila u odborné veřejnosti velký ohlas a očekávání. Zaslouženě, protože systém pro vývoj výrobků, postavený na čtyřech patentovaných technologiích, převyšujících běžné CAD nástroje, se nerodí každý den.

Creo bylo představeno jako škálovatelný soubor softwarových aplikací, postavených na společné platformě a vytvořených na míru pro každého pracovníka ve vývoji výrobku a všech dalších útvarech. Nyní je Creo na trhu. Podívejme se v detailu, jak naplňuje očekávání konstruktérů, technologů, marketingových pracovníků, výpočtářů anebo designérů. Tedy všech, kteří se podílí na vývoji výrobků. V průběhu našeho „Týdne s Creo“ se budeme každý den věnovat jednotlivým oblastem, kterými nový výrobek prochází.

Společnosti, které dodávají tzv. koncové výrobky, často v režimu Assemble (Configure)-to-Order nebo Assemble-to-Stock, dobře ví, jak významnou roli při prodeji výrobku hraje jeho vzhledová stránka, tedy průmyslový design.

Dnes rukama designérů prochází stále více výrobků, u nichž ještě před pár lety byl jejich vzhled naprosto nepodstatný pro prodej. Proto vývojové týmy potřebují vytvářet a zachytit více myšlenek, je třeba zapojit více lidí do procesu vzniku a revizí vzhledových návrhů, aby se podniky dokázaly se svými výrobky co nejvíce přiblížit představám budoucího zákazníka, aby dokázaly s výrobkem zaujmout.

Creo Sketch

Pro návrháře designu výrobků je z řady aplikací Creo určen Creo Sketch. Nabízí nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak angažovat více lidí v celém podniku, aby přispěli svými nápady k vzhledové stránce výrobku. Creo Sketch je samostatná 2D aplikace, která umožňuje rychle kreslit, črtat, prostě zachytávat první nápady způsobem, jakým by to dělali na papírovém ubrousku.

Uživatelé mohou pracovat s barvami nebo speciálními efekty a potom rychle přeměnit skicu na konečný návrh.  Grafický digitální návrh nepotřebuje slovník, a když je jeho vytváření v prostředí Creo Sketch rychlé a snadné pro všechny, stává se digitální skica ideálním prostředkem pro sdílení myšlenek a návrhů v marketingovém, obchodním nebo třeba konstrukčním oddělení vašeho podniku, stejně jako nástrojem pro rychlou a jasnou komunikaci s vašimi zákazníky a dodavateli. Požadavky tvůrců průmyslových návrhů jsou přitom plně zachovány – jednoduché ovládání, nenáročnost na hardware a využití běžných periferních zařízení (např. tablet, elektronická tužka).

Po schválení designových návrhů běžně nastává fáze, kdy konstruktéři modelují první návrhy výrobku podle papírových podkladů průmyslového designéra. V prostředí systému Creo je to jinak. Konstruktéři mohou bez problémů použít data z Creo Sketch v jiných Creo aplikacích, jako je Creo Parametric nebo Creo Direct, a stavět na nich konstrukci výrobku.  Často, bez ohledu na druh výrobku, však přibývá ještě další fáze vývoje – koncept.

Creo Layout

Autoři konceptu jsou mnohdy lidé, kteří běžně nepoužívají 3D modeláře. Ani Creo je k tomu nenutí. K dispozici tito lidé mají Creo Layout. Samostatnou aplikaci pro vytváření zástavbových nákresů, projekčních plánů, koncepčních návrhů a dalších podkladů, které zahajují vývoj či inovaci výrobku. Obdobně jak u Creo Sketch jsou tato koncepční data plně čitelná v ostatních aplikacích Creo včetně distribuce změn a úprav na datech, což je zásadně zhodnocuje.

Konstrukční fáze vývoje nebo inovace výrobku a její pokrytí konstrukčními systémy různé úrovně je téma staré jako CAD systémy samotné. Přesto i v této oblasti Creo přináší zcela zásadní novinky. Konstruktéři mají totiž v rámci Creo k dispozici kompletní sadu modelovacích, chcete-li konstrukčních, technik. Mohou pracovat čistě ve 2D prostředí, mohou využívat parametrický, prvkově orientovaný modelář anebo mohou sáhnout po přímém, tzv. direct modeláři.

Záleží na konstrukčním úkolu, typu výrobku a na jeho „osudu“: výrobky, které jsou dodávány např. ve velikostních nebo výkonových řadách s jasnou dědičností a závislostmi mezi sebou, budou patrně konstruovány v parametrickém modeláři, jehož vlastnosti jsou pro tuto výrobkovou strategii neocenitelné. Naopak tzv. „jednorázové“ výrobky – jednoúčelové stroje, přípravky, nářadí apod. budou vyvíjeny spíše v direct modeláři.

Stejně tak sáhnou po Creo Direct patrně pracovníci, kteří budou provádět rychlé úpravy dílů nebo částí výrobků (třeba výpočtář, který bude potřebovat upravit konstrukční model pro potřeby analýz a simulací). Navíc, Creo přináší unikátní možnost kombinovat v průběhu vývoje výrobku nebo v průběhu konstrukce i jediného dílu různé modelovací techniky. Vše bez ztráty informací, bez omezení. Naopak s vysokým zhodnocením předchozí práce a již vytvořených dat.

Pro jednotlivé oblasti konstrukčních úloh lze Creo dále vybavovat specializovanými sub-aplikacemi (nástavbami) pro konstrukci forem, pro NC obrábění, pro řízení variant a konfigurací výrobků, apod. Takových nástaveb jsou k dispozici desítky, záleží jen na tom, co konstruktér potřebuje a co mu pomůže. Každá z těchto aplikací díky své specializaci pomáhá automatizovat pracovní postupy a konstruktérovi zásadně ulehčuje práci. I zde platí: vše komunikuje se vším – data jsou plně kompatibilní mezi aplikacemi a nástavbami, a to včetně změn (tzn. data se chovají asociativně). I zde znovu platí: snadné zaučení a jednoduché ovládání, které umožňuje moderní uživatelské rozhraní, dovoluje i občasným uživatelům používat aplikace Creo, pracovat s ostatními v jednom živém vývojovém prostředí.

Díky jednoduchosti používání, jedinému datovému modelu a asociativní provázanosti mezi aplikacemi je možné v prostředí  Creo rychleji, jasněji a přesněji vytvořit designové, koncepční a konstrukční návrhy výrobku za účasti podstatně většího týmu pracovníků než nyní. Je možné vytvořit mnohem více návrhů a „diskutovat je v datech“. Tím je dán prostor pro vznik skutečně výjimečných a užitečných podkladů pro budoucí výrobek, navíc s vysokým inovačním potenciálem.

V příštím článku o Creo se budeme věnovat verifikační a validační fázi vývoje výrobku a jim určeným aplikacím Creo. Seriál připravujeme ve spolupráci se společností AV Engineering.


Komentáře