Stavebnictví bylo ekonomickou krizí postiženo výrazně více než ostatní průmyslová odvětví. Tento stav se projevuje dosud, nicméně podle Tomáše Lejska, který je ředitelem Centra pro podporu počítačové grafiky ČR, se vše obrací k lepšímu.

Tento článek je součástí seriálu rozhovorů, v nichž ředitelé českých firem působících v oblastech CAD/CAM/PLM hodnotí vývoj trhu v roce 2012. Články publikujeme postupně, aktuální přehled všech již zveřejněných najdete pod tímto odkazem.

CAXMIX: Co vás osobně vloni ve vašem profesním životě nejvíce potěšilo?

Tomáš Lejsek, CegraTomáš Lejsek, Cegra: Rozšíření BIM katalogů. Nejen počet zdarma dostupných objektů, reprezentujících reálné konstrukční komponenty či prvky interiérového zařízení, ale i všeobecné povědomí o nich. Rychle rostoucí množství katalogů (knihoven) akceleroval souběh několika faktorů. Ze strany jedné technologie jako cloud, ze strany druhé vstřebání pojmu BIM do celého spektra účastníků stavebního procesu od projektantů, přes dodavatele k výrobcům materiálů a investorům. Energii, kterou do výroby knihovních prvků vkládali a vkládají sami výrobci CAD programů, tak najednou doplňuje více a více nezávislých vývojářů, již spatřují ve výrobě, resp. programování BIM objektů velkou podnikatelskou příležitost. Můj dobrý pocit umocňuje fakt, že GDL (Geometric Description Language), technologie s níž Graphisoft pracuje třicet let, přesně vystihuje dnešní požadavky na BIM objekty.

Co považujete za největší úspěch vaší společnosti za rok 2012?

Stabilitu firmy. Za dobu naší historie, tedy od roku 1995, jsme zažili obrovské meziroční nárůsty tržeb, ale i poklesy, naštěstí zdaleka ne tak dramatické. Proto za největší náš úspěch považuji stabilitu. Stabilitu širokého povědomí o našem hlavním produktu – ArchiCADu, stabilitu v Česku platící rovnice ArchiCAD = Cegra, stabilitu mírného meziročního nárůstu počtu prodaných licencí ArchiCADu, stabilitu mírného nárůstu počtu spolupracovníků.

Na jaká témata a oblasti se bude vaše společnost zaměřovat letos?

Open BIM. V minulých letech bylo naším hlavním tématem BIM projektování. Teď, když už nejde jen o teoretickou osvětu, ale o realizace konkrétních projektů, je pro nás zásadní téma Open BIM. Jde o fakt, že jediná možná cesta k opravdu efektivní spolupráci při realizaci a provozu stavebního díla je založena na „open“ přístupu k informacím, konkrétně na BIM modelu, jenž stojí na otevřeném vlastnicky nevázaném datovém formátu.

Jak hodnotíte vývoj českého trhu se softwarem pro stavebnictví a architekturu za loňský rok a co očekáváte v roce letošním?

Jako restart. Na českém trhu se softwarem pro stavebnictví a architekturu se pohybuji od roku 1992. Tato oblast celkem přirozeně rostla, ovšem roky 2007 a 2008 představovaly až nezdravou akceleraci. O to větší byl propad, který se definitivně provalil v druhé polovině roku 2009. Teď, na začátku roku 2013, mám dojem, že nastupující generace se už zase nebojí zakládat nové ateliéry a projekční kanceláře a většina těch dlouhodobě zavedených již vstřebala novou situaci jako fakt, začínají být aktivnější a chovají se ovšem mnohem obezřetněji.

Komentáře