V dalším návodu pro SolidWorks vám ukážeme, jak při zrcadlení vytvořit opačnou verzi součásti (dílu nebo podsestavy) v sestavě.

Zrcadlením součástí se do vrcholové sestavy nepřidávají žádné další vazby, proto má jejich použití pozitivní vliv na výkon. Obecně se doporučuje používat tento nástroj v závěru modelování sestavy. Na názorném příkladu si ukážeme pokročilý nástroj prvku ZrcadlitZrcadlení opačné verze součásti.

V sestavě je potřeba zrcadlit modře zvýrazněné součásti podle referenční roviny
V sestavě je potřeba zrcadlit modře zvýrazněné součásti podle referenční roviny
Pokud by se zrcadlení provedlo standardním způsobem, vytvořená kopie nebude korektní. Ukážeme si, jak postupovat při zrcadlení opačné verze
Pokud by se zrcadlení provedlo standardním způsobem, vytvořená kopie nebude korektní. Ukážeme si, jak postupovat při zrcadlení opačné verze

Postup pro zrcadlení opačné verze

Vyberte příkaz Zrcadlit, který naleznete po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Lineární pole součástí v záložce Sestava
Vyberte příkaz Zrcadlit, který naleznete po kliknutí na malou černou šipku pod příkazem Lineární pole součástí v záložce Sestava
Vyberte součásti pro zrcadlení a pokračujte tlačítkem Další na druhou kartu v PropertyManageru → 2. Krok: Nastavit orientaci
Vyberte součásti pro zrcadlení a pokračujte tlačítkem Další na druhou kartu v PropertyManageru

V okně Orientace součásti vyberte součást, u níž chcete vytvořit opačnou verzi, a podívejte se na náhled, ze kterého plyne, že by bylo zrcadlení součástí chybné. Se správným zrcadlením geometrie nepomůže ani jedna ze čtyř variant, které nabízejí tlačítka Změnit orientaci součásti.

Klikněte na tlačítko Vytvořit opačnou verzi a podívejte se na náhled, že se provedla opačná verze součásti. Pokračujte na kartu 3. tlačítkem Další
Klikněte na tlačítko Vytvořit opačnou verzi a podívejte se na náhled, že se provedla opačná verze součásti. Pokračujte na třetí kartu tlačítkem Další

Tip: Pro lepší viditelnost zrcadlené součásti zatrhněte v PropertyManageru funkci Izolovat vybranou součást.

Ve třetí kartě máte na výběr, zda chcete vytvořit ze součásti (díl 9-3-5) novou odvozenou konfiguraci nebo ji uložit jako nový soubor. Zvolte Vytvořit nové soubory a zachovejte předponu názvu Zrcadlení. Volitelně můžete soubor umístit do nové složky, vytvořit předponu nebo zadat vlastní název součásti. Pokračujte na 4. kartu tlačítkem Další
Ve třetí kartě máte na výběr, zda chcete vytvořit ze součásti (díl 9-3-5) novou odvozenou konfiguraci, nebo ji uložit jako nový soubor. Zvolte Vytvořit nové soubory a zachovejte předponu názvu Zrcadlení. Volitelně můžete soubor umístit do nové složky, vytvořit předponu nebo zadat vlastní název součásti. Pokračujte na 4. kartu tlačítkem Další
Zatrhněte volbu Přerušit spojení s původním dílem. Volba umožní provádět na novém dílu úpravy, které neovlivní původní díl. Dokončete zrcadlení potvrzovacím tlačítkem
Zatrhněte volbu Přerušit spojení s původním dílem. Volba umožní provádět na novém dílu úpravy, které neovlivní původní díl. Dokončete zrcadlení potvrzovacím tlačítkem
Zrcadlené součásti v SOLIDWORKSu jsou umístěny ve FeatureManageru → Zrcadlená součást
Zrcadlené součásti v SOLIDWORKSu jsou umístěny ve FeatureManageru → Zrcadlená součást
Nově vytvořený zrcadlený díl Zrcadlení9-3-5.SLDPRT najdete ve složce v průzkumníku Windows, kde jsou umístěny dokumenty sestavy
Nově vytvořený zrcadlený díl Zrcadlení9-3-5.SLDPRT najdete ve složce průzkumníku Windows, kde jsou umístěny dokumenty (díly a podsestavy) sestavy
Model sestavy se zrcadlenou opačnou verzí součástíi
Model sestavy se zrcadlenou opačnou verzí součásti

Komentáře