Čtvrtý díl modelování šachových figurek se věnuje konstrukci modelu krále. Podobně jako v případě dámy existuje řada možností, jak figurku vymodelovat. Inspirujte se našim postupem.

Král

Spodní část figurky má návaznost na model figurky dámy. Otevřete model dámy a uložte jej pod novým názvem král.sldprt. Ve stromové struktuře vymažte všechny operace, ponechejte pouze první operaci Rotovat. Klikněte pravým tlačítkem na vytvořenou operaci Rotovat a klikněte na příkaz Upravit prvek. Skicu upravte dle obrázku a vytvořte objemový model potvrzením příkazu zelenou šipkou v pravém horním rohu.

Založte novou rovinu výběrem roviny Horní, současným tažením roviny pomocí myši a stisknutím klávesy Ctrl, vytvoří se kopie roviny. Vzdálenost nové roviny od roviny Horní volte 42 mm.

V nové rovině načrtněte profil.

Profil odeberte příkazem Odebrat vysunutím. Vzdálenost volte tak, aby se odebral materiál do výšky figurky.

Pomocí příkazu Kruhové pole okopírujte odebranou část.

Ve stromové struktuře zviditelněte skicu pro vytvoření profilu modelu.

Založte novou skicu v rovině přední. Vyberte entity označené šipkami.

Příkazem Odsadit entity (ekvidistanta) vytvořte odsazení. Vzdálenost volte 2,5 mm.

Dokreslete zbývající část definující profil k odebrání.

Příkazem Prodloužit prodlužte odsazenou entitu a ořežte přesahující přímku.

Odeberte středovou část příkazem Odebrat rotací.

Vraťte se do skici, ve které se odsazoval profil modelu součásti, a změňte hodnotu odsazení na 2 mm.

Načrtněte v rovině Přední tvar kříže.

Kříž vysuňte symetricky příkazem Vysunout. Vzdálenost volte 3 mm.

Model krále je hotov.

V dalším díle si vymodelujeme celou šachovnici.

Komentáře