Třetí díl modelování šachových figurek se věnuje konstrukci modelu dámy. Existuje celá řada možností, jak figurku vymodelovat. Spodní část figurky má návaznost jako v případech střelce, koně a věže na model figurky z prvního dílu, pěšce.

Dáma

Otevřete model pěšce a uložte jej jako nový dokument s názvem dáma.sldprt. Klikněte pravým tlačítkem ve stromové struktuře na vytvořenou operaci Rotovat a klikněte na příkaz Upravit prvek.

Změňte horní část skici dle obrázku. Dbejte na tečnou závislost mezi oblouky.
Dokončete operaci stisknutím zelené šipky v pravé horní části modelovacího prostředí.

V rovině Přední založte skicu a nakreslete profil pro odebrání.

Příkaze kruhové pole okopírujte odebrání kolem rotační osy součásti. Zviditelníte ji příkazem Zobrazit pomocné osy.

V rovině Pravá založte skicu a načrtněte profil, který vymodeluje kouli pomocí příkazu Přidání rotací.

Vymodelovaný prvek, kouli, kopírujte pomocí příkazu Kruhové pole.

Model dámy je hotov.


V dalším díle vymodelujeme figurku krále.

Komentáře