Spoj pomocí těsného pera slouží k přenosu krouticího momentu mezi hřídelí a nábojem. MB podložka ve spojení s KM maticí se využívají k upevnění ložiska na hřídeli. Pro oba případy je nutné vytvořit na hřídeli drážku. V tomto návodu si ukážeme hned dva způsoby, jak odebrat drážku.

Postup modelování pastorkové hřídele

Pastorková hřídel přenáší krouticí moment prostřednictvím ozubeného kola. Postup modelování pastorkové hřídele rozdělíme na tři kapitoly: postup modelování hřídele, ozubeného kola a sloučení obou dílů v jedno objemové tělo. Do modelu (dílu) hřídele vložíme model (díl) ozubeného kola s přímými zuby, čímž vznikne vícetělový díl. Tato těla sloučíme pomocí příkazu Přímé úpravyKombinovat v jedno tělo (jeden díl).

Kapitoly:

  1. Postup modelování hřídele
  2. Konstrukce ozubeného kola (připravujeme)
  3. Sloučení vícetělového dílu v jeden díl (připravujeme)

 

Založení a uložení nového dílu

V nabídce Soubor vyberte Nový
V nabídce Soubor vyberte Nový

Tip: Nový dokument můžete vytvořit i prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + N                       

V okně Nový dokument SOLIDWORKS vyberte Díl
V okně Nový dokument SOLIDWORKS vyberte Díl
Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S. V okně Uložit jako vyhledejte adresář C:\PASTORKOVÁ HŘÍDEL (1), uveďte název dokumentu 2017-01-01.SLDPRT a vyplňte pole Popis (Description) → PASTORKOVÁ HŘÍDEL (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3)
Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S. V okně Uložit jako vyhledejte adresář C:\PASTORKOVÁ HŘÍDEL (1), uveďte název dokumentu 2017-01-01.SLDPRT a vyplňte pole Popis (Description) → PASTORKOVÁ HŘÍDEL (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3)

 

Vytvoření a načrtnutí skici hřídele

Ve FeatureManageru vyberte Přední rovinu a v kontextové nabídce vyberte příkaz Načrtnout skicu
Ve FeatureManageru vyberte Přední rovinu a v kontextové nabídce vyberte příkaz Načrtnout skicu
V záložce Skica klikněte na malou černou šipku vedle příkazu Přímka a vyberte příkaz Osa
V záložce Skica klikněte na malou černou šipku vedle příkazu Přímka a vyberte příkaz Osa
Nakreslete vodorovnou osu, jejíž počáteční bod leží vlevo od počátku souřadného systému (1) a koncový bod vpravo (2). Osa musí procházet počátkem (vytvoří se vazba Sjednocená). Dbejte také na vytvoření vazby Vodorovná. Obě vazby se musí zobrazit vedle kurzoru ve žlutém poli
Nakreslete vodorovnou osu, jejíž počáteční bod leží vlevo od počátku souřadného systému (1) a koncový bod vpravo (2). Osa musí procházet počátkem (vytvoří se vazba Sjednocená). Dbejte také na vytvoření vazby Vodorovná. Obě vazby se musí zobrazit vedle kurzoru ve žlutém poli
Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko v grafické ploše a táhněte kurzorem doleva) vyberte příkaz Přímka
Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko v grafické ploše a táhněte kurzorem doleva) vyberte příkaz Přímka
Počáteční bod přímky umístěte do počátku (1) a koncový bod ve svislém směru nahoru nad počátek (2)
Počáteční bod přímky umístěte do počátku (1) a koncový bod ve svislém směru nahoru nad počátek (2)
Pokračujte ve skicování obrysu hřídele. Ve skice také vytvořte výběh závitu a drážku pro pojistný kroužek (detailní náhledy jsou uvedeny v červených elipsách)
Pokračujte ve skicování obrysu hřídele. Ve skice také vytvořte výběh závitu a drážku pro pojistný kroužek (detailní náhledy jsou uvedeny v červených elipsách)
Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta
Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta
Od základny (levá svislá přímka vycházející z počátku) začněte kótovat délkové rozměry: 58 mm, 76 mm, 111 mm a celkovou délku hřídele 350 mm. Z druhé strany (pravá svislá přímka) zakótujte délku válcového konce hřídele 28 mm
Od základny (levá svislá přímka vycházející z počátku) začněte kótovat délkové rozměry: 58 mm, 76 mm, 111 mm a celkovou délku hřídele 350 mm. Z druhé strany (pravá svislá přímka) zakótujte délku válcového konce hřídele 28 mm
Pokračujte kótováním průměrů tak, že vyberete vodorovnou osu a postupně zakótujte průměry: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 48 mm
Pokračujte kótováním průměrů tak, že vyberete vodorovnou osu a postupně zakótujte průměry: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 48 mm
Tip: Při kótování dvou stejných průměrů stačí zakótovat jednu přímku a druhou určit pomocí vazby Kolineární. Držte klávesu Ctrl, označte okótovanou přímku (1) a přímku, u které požadujete stejný průměr (2) a z kontextové nabídky zvolte vazbu Kolineární (3)
Tip: Při kótování dvou stejných průměrů stačí zakótovat jednu přímku a druhou určit pomocí vazby Kolineární. Držte klávesu Ctrl, označte okótovanou přímku (1) a přímku, u které požadujete stejný průměr (2), a z kontextové nabídky zvolte vazbu Kolineární (3)
Drážka pro pojistný kroužek je normalizovaná a její rozměry (šířka a průměr zahloubení drážky) je nutné dohledat ve Strojnických tabulkách. V našem případě zakótujte šířku drážky 1,85 mm a průměr 42,5 mm. Vzdálenost drážky od hrany čepu zakótujte vodorovnou kótou 20,85 mm
Drážka pro pojistný kroužek je normalizovaná a její rozměry (šířka a průměr zahloubení drážky) je nutné dohledat ve Strojnických tabulkách. V našem případě zakótujte šířku drážky 1,85 mm a průměr 42,5 mm. Vzdálenost drážky od hrany čepu zakótujte vodorovnou kótou 20,85 mm
Dalším normalizovaným prvkem je výběh závitu. Jeho rozměry se odvíjí od rozteče závitu. Pro závit M45 × 1,5 zakótujte délky: 5,2 mm, 3,2 mm a průměr 42,7 mm. Zakótujte délku závitu včetně výběhu hodnotou 22 mm. Ta odpovídá vzdálenosti od levé strany čepu ke konci výběhu závitu
Dalším normalizovaným prvkem je výběh závitu. Jeho rozměry se odvíjí od rozteče závitu. Pro závit M45 × 1,5 zakótujte délky: 5,2 mm, 3,2 mm a průměr 42,7 mm. Zakótujte délku závitu, včetně výběhu, hodnotou 22 mm. Ta odpovídá vzdálenosti od levé strany čepu ke konci výběhu závitu
Na závěr zvolte příkaz Přímka (ze záložky Skica → Přímka nebo levým gestem myši) a uzavřete obrys skici. Počáteční bod přímky umístěte do počátku (1) a koncový do koncového bodu pravé svislé přímky hřídele (2)
Na závěr zvolte příkaz Přímka (ze záložky SkicaPřímka nebo levým gestem myši) a uzavřete obrys skici. Počáteční bod přímky umístěte do počátku (1) a koncový do koncového bodu pravé svislé přímky hřídele (2)
Ve stavovém řádku si všimněte, že skica je plně určená
Ve stavovém řádku si všimněte, že skica je plně určená

Tip: Plně určenou skicu poznáte tak, že všechny entity skici mají černou barvu.

Stiskněte klávesu D a ukončete skicu tlačítkem OK
Stiskněte klávesu D a ukončete skicu tlačítkem OK

Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Přidání rotací

V záložce Prvky vyberte příkaz Přidání rotací
V záložce Prvky vyberte příkaz Přidání rotací
V grafické ploše vyberte kteroukoli entitu skici Skica1 (například osu)
V grafické ploše vyberte kteroukoli entitu skici Skica1 (například osu)
Po výběru entity se aktivuje příkaz Přidání rotací. Jelikož skica obsahuje jednu osu, SOLIDWORKS ji použije automaticky jako osu rotace. Zkontrolujte nastavení v PropertyManageru Rotovat, vizuální náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem
Po výběru entity se příkaz aktivuje. Jelikož skica obsahuje jednu osu, SolidWorks ji použije automaticky jako osu rotace. Zkontrolujte nastavení v PropertyManageru Rotovat, vizuální náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem

 

Odebrání drážky pro pero (odebrání odsazením od roviny skici)

Ve FeatureManageru vyberte Horní rovinu a v kontextové nabídce vyberte příkaz Načrtnout skicu
Ve FeatureManageru vyberte Horní rovinu a v kontextové nabídce vyberte příkaz Načrtnout skicu

Ve FeatureManageru klikněte na Horní rovinu a z kontextové nabídky vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

V záložce Skica vyberte příkaz Rovná drážka
V záložce Skica vyberte příkaz Rovná drážka
V PropertyManageru Drážka zvolte možnost Přidat kóty a vyberte typ kótování Celková délka
PropertyManageru Drážka zvolte možnost Přidat kóty a vyberte typ kótování Celková délka
Kliknutím umístěte počáteční bod osy drážky v místě jako na obrázku (1) tak, abyste viděli modrou čárkovanou čáru ve směru od počátku
Kliknutím umístěte počáteční bod osy drážky v místě podle na obrázku (1) – tedy tak, abyste viděli modrou čárkovanou čáru ve směru od počátku
Táhněte směrem doprava (dbejte na vytvoření vazeb Vodorovná a Sjednocená → symbol vazby musí být ve žlutém poli) a umístěte koncový bod přímky (2). Pohybem nahoru nebo dolů roztáhnete šířku drážky a kliknutím určete její šířku → drážka se automaticky zakótuje. Rozměry drážky jsou normalizované a najdete je ve Strojnických tabulkách
Táhněte směrem doprava (dbejte na vytvoření vazeb Vodorovná a Sjednocená → symbol vazby musí být ve žlutém poli) a umístěte koncový bod přímky (2). Pohybem nahoru nebo dolů roztáhnete šířku drážky a kliknutím určete její šířku → drážka se automaticky zakótuje. Rozměry drážky jsou normalizované a najdete je ve Strojnických tabulkách
Dvojklikem edituje kótu šířky drážky a přepište hodnotu na 10 mm. Délka drážky se volí podle normalizovaných délek per. Editujte kótu délky drážky a úměrně k délce čepu hřídele změňte hodnotu na 45 mm. Zakótujte vzdálenost oblouku drážky od hrany čepu 8 mm
Dvojklikem edituje kótu šířky drážky a přepište hodnotu na 10 mm. Délka drážky se volí podle normalizovaných délek per. Editujte kótu délky drážky a úměrně k délce čepu hřídele změňte hodnotu na 45 mm. Zakótujte vzdálenost oblouku drážky od hrany čepu 8 mm

Tip: Abyste nekótovali středový bod oblouku, nýbrž nejbližší pomyslný vrchol oblouku, stiskněte klávesu Shift, označte oblouk drážky (1), hranu čepu (2) a vyneste kótu.

V záložce Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím
V záložce Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím
V PropertyManageru Odebrat vysunutím v poli Od vyberte možnost Odsazení. Hodnota odsazení se musí rovnat poloměru daného čepu, tedy 17,5 mm (hodnotu můžete zapsat jako rovnici 35/2, SolidWorks ji vypočítá automaticky). V poli Směr č. 1 zadejte hloubku odebrání 4,7 mm.
PropertyManageru Odebrat vysunutím v poli Od vyberte možnost Odsazení. Hodnota odsazení se musí rovnat poloměru daného čepu, tedy 17,5 mm (hodnotu můžete zapsat jako rovnici 35/2, SolidWorks ji vypočítá automaticky). V poli Směr č. 1 zadejte hloubku odebrání 4,7 mm

Zkontrolujte náhled, dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem a uložte dokument (Ctrl + S).

 

Vytvoření roviny a odebrání drážky pro MB podložku (odebrání od roviny skici)

V záložce Prvky klikněte na malou černou šipku pod příkazem Referenční geometrie a zvolte příkaz Rovina
V záložce Prvky klikněte na malou černou šipku pod příkazem Referenční geometrie a zvolte příkaz Rovina
V PropertyManageru Rovina do pole První odkaz vyberte válcovou plochu. Klikněte na malou černou šipkou vedle FeatureManager v grafické ploše a do pole Druhý odkaz vyberte ze stromové historie Přední rovinu. Zkontrolujte náhled a potvrďte příkaz potvrzovacím tlačítkem
PropertyManageru Rovina do pole První odkaz vyberte válcovou plochu. Klikněte na malou černou šipkou vedle FeatureManageru v levém rohu grafické plochy a do pole Druhý odkaz vyberte ze stromové historie Přední rovinu

Zkontrolujte náhled, potvrďte příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ve FeatureManageru vyberte Rovina1 a z kontextové nabídky vyberte příkaz Načrtnout skicu
Ve FeatureManageru vyberte Rovina1 a z kontextové nabídky vyberte příkaz Načrtnout skicu

Ve FeatureManageru klikněte na rovinu Rovina1 a z kontextové nabídky vyberte příkaz Kolmý k. Tím se orientace pohledu změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

V náčrtu drážky postupujte analogicky jako v předchozím případě. Šířku a hloubku drážky pro MB podložku zjistíte ve Strojnických tabulkách podle šířky zubu MB podložky, který do drážky zapadá. Kótu šířky změňte na 6 mm. Vytvořte tečnou vazbu oblouku k výběhu závitu (stiskněte klávesu Ctrl, označte pravý oblouk drážky (1), hranu výběhu závitu (2) a z kontextové nabídky vyberte vazbu Tečná (3))
Pokračujte kreslením drážky analogicky jako v předchozím případě. Šířku a hloubku drážky pro MB podložku zjistíte ve Strojnických tabulkách podle šířky zubu MB podložky, který do drážky zapadá. Kótu šířky změňte na 6 mm. Vytvořte tečnou vazbu oblouku k výběhu závitu: stiskněte klávesu Ctrl, označte pravý oblouk drážky (1), hranu výběhu závitu (2) a z kontextové nabídky vyberte vazbu Tečná (3)
Celková délka drážky v tomto případě není podstatná, ale zaoblená část odebírané drážky musí přesahovat za oranžově zvýrazněnou hranu, proto upravte délku drážky na 30 mm
Celková délka drážky v tomto případě není podstatná, ale zaoblená část odebírané drážky (v červené elipse) musí přesahovat za oranžově zvýrazněnou hranu, proto upravte délku drážky na 30 mm
V záložce Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. Hloubku odebrání zadejte 2,5 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.
V záložce Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. Zadejte hloubku odebrání 2,5 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem

Uložte dokument (Ctrl + S).

Tip: Vytvořenou rovinu už nebudeme potřebovat, proto ji skryjte. Ve FeatureManageru vyberte Rovina1 a z kontextové nabídky vyberte příkaz Skrýt
Tip: Vytvořenou rovinu už nebudeme potřebovat, proto ji skryjte. Ve FeatureManageru vyberte Rovina1 a z kontextové nabídky vyberte příkaz Skrýt

 

Kosmetický závit

Z menu Vložit → Popisy vyberte příkaz Kosmetický závit
Z menu Vložit → Popisy vyberte příkaz Kosmetický závit
Vyberte hranu pro vytvoření závitu (označená červenou šipkou) a z roletové nabídky vyberte velikost M45. Příkaz dokončete potvrzovacím tlačítkem
Vyberte hranu pro vytvoření závitu (označená červenou šipkou) a z roletové nabídky vyberte velikost M45. Příkaz dokončete potvrzovacím tlačítkem
Ve výchozím nastavení SolidWorksu se závit nezobrazuje a je nutné zapnout stínované zobrazení závitů. To nastavíte v nabídce Možnosti…
Ve výchozím nastavení SolidWorksu se závit nezobrazuje. Je tak nutné zapnout stínované zobrazení závitů. To nastavíte v nabídce Možnosti
… Vlastnosti dokumentu → Detailování zatrhnutím volby Stínované kosmetické závity.
Vlastnosti dokumentuDetailování zatrhnutím volby Stínované kosmetické závity

Provedené úpravy potvrďte tlačítkem OK a uložte dokument (Ctrl + S).

 

Zkosení a zaoblení hran

V záložce Prvky klikněte na malou černou šipky pod příkazem Zaoblit a vyberte příkaz Zkosit
V záložce Prvky klikněte na malou černou šipky pod příkazem Zaoblit a vyberte příkaz Zkosit
V PropertyManageru Zkosení upravte parametry zkosení na 1,5 mm × 45° a podle obrázku vyberte čtyři hrany určené ke sražení (označené červenými šipkami).
PropertyManageru Zkosení upravte parametry zkosení na 1,5 mm × 45° a podle obrázku vyberte čtyři hrany určené ke sražení (označené červenými šipkami)

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

V záložce Prvky vyberte příkaz Zaoblit
V záložce Prvky vyberte příkaz Zaoblit
V PropertyManageru Zaoblit změňte v poli Parametry zaoblení poloměr zaoblení na 0,75 mm a vyberte hrany ve výběhu závit (označené červenými šipkami)
V PropertyManageru Zaoblit změňte v poli Parametry zaoblení poloměr zaoblení na 0,75 mm a vyberte hrany ve výběhu závit (označené červenými šipkami)

Zkontrolujte náhle, dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem a uložte dokument (Ctrl + S).

Model hřídele je hotový. Zbývá už jen přidat materiál.
Model hřídele je hotový, zbývá přidat materiál.

 

Přidání materiálu

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na Materiál a zvolte možnost Upravit materiál. Rozbalte složku Solidworks materials → Ocel…
Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na Materiál a zvolte možnost Upravit materiál. Rozbalte složku Solidworks materialsOcel
…a vyberte materiál Obyčejnou uhlíkovou ocel. Materiál přidáte tlačítkem Použít. Okno zavřete tlačítkem Zavřít.
…a vyberte materiál Obyčejnou uhlíkovou ocel. Materiál přidejte tlačítkem Použít. Okno zavřete tlačítkem Zavřít
Hřídele s materiálem a fotorealistickou texturou v režimu RealView
Hřídele s materiálem a fotorealistickou texturou v režimu RealView

V příštím díle si ukážeme postup modelování ozubeného kola s přímými zuby (připravujeme).

12 Comments

Komentáře