Maltézský kříž byl vynalezen v roce 1896. Ačkoliv by to nikdo neřekl, světlo světa spatřil o rok později, než byl vynalezen film. Hovoříme o tom z toho důvodu, že má s filmem hodně společného.

Jeho jednoduchost spočívá v důmyslné mechanické konstrukci, jejímž základem je řešení strhovacího mechanismu, který převádí plynulý posun filmu ve filmovém pásu na pohyb jednotlivých oken s minimalizací doby na jejich výměnu. Používá se dodnes, akorát přibyly jeho alternativy. Jméno si získal podle znaku maltézského kříže.

Nyní se vraťme k modelování. Tato součást byla vybrána proto, že nevyžaduje pokročilé znalosti v softwaru SolidWorks a lze na ní odzkoušet základní operace v režimu modelování součástí. Tvorba modelů vyžaduje určitou míru znalostí přidávání vazeb, a to zejména vazby symetrické a tečné. Využívat se bude základních příkazů jako je přidat vysunutím a odebrat vysunutím.

V prvním díle vymodelujeme komponenty. Ve druhém díle vytvoříme sestavu, kterou následně rozpohybujeme v režimu simulace pohybů.

Stojan

Nakreslíme v rovině Horní dno stojanu. Použitou vazbou je „sjednocená“ (sjednocený středový bod nakreslené přímky s na ní kolmou osou).

Profil dna vysuneme o 10 mm a vytvoříme úkos 25°.

Nakreslíme profily nosníků. Opět využíváme symetričnosti.

Profily vysuneme do vzdálenosti 100 mm.

Na přední straně nosníků nakreslíme profily čepů. Použitou vazbou je svislá vazba (středový bod hrany a střed kružnice).

Profily čepů vysuneme do vzdálenosti 13 mm.

Model stojanu.

Hnací člen

Nakreslíme profil rotační části v rovině Přední.

Profil vysuneme do vzdálenosti 10 mm.

Nakreslíme profil kruhové výseče. Koncové body oblouku jsou sjednocené s osami a s vnější kružnicí.

Odebereme profil kruhové výseče do vzdálenosti 5 mm.

Nakreslíme profil výstupku. Použitými vazbami jsou vazby „kordiální“ a „tečná“.

Profil výstupku vysuneme do vzdálenosti 5 mm.

Do středu profilu nosu nakreslíme profil hnacího čepu. Použitou vazbou je vazba soustředná.

Profil čepu vysuneme do vzdálenosti 5 mm.

Model hnací části.

Hnaný člen

V rovině Přední nakreslíme profil hnaného členu. Použijeme vazbu „sjednocení“ a tečná. Profil buď zrcadlíme podle os, nebo jej nakreslíme pouze v I. kvadrantu a pomocí příkazu Kruhové pole jej okopírujeme do zbývajících kvadrantů.

Profil vysuneme do vzdálenosti 5 mm.

Model hnané části.

Příště si popíšeme vytvoření sestavy ze zde navržených dílů.

Komentáře