Zajímavým příkladem modelování plechových dílů je sponka obrázku. Pomocí několika základních kroků a příkazu Ohyb ze skici lze realizovat v systému SolidWorks model sponky.

Nakreslete rozvinutý profil sponky Horní rovině.

Skicu dokončete příkazem Základní plech, který naleznete v nabídce Vložit v záložce Plechové díly.


Zobrazí se náhled budoucího modelu.

Nastavte parametry plechového dílu tak, aby tloušťka plechu byla 0,2 mm.


Nyní založte novou rovinu na horní ploše modelu plechu a nakreslete v levé části přímku a zakótujte ji dle obrázku.

Pomocí příkazu Ohyb ze skici, který naleznete v nabídce Vložit v záložce Plechové díly, vytvořte ohyb. Zadanými parametry jsou úhel ohybu 100° a poloměr zaoblení 0,2 mm. Dávejte pozor na směr ohybu, který je definován šipkou.Postupně vytvořte další ohyby dle obrázků.Model sponky je hotový.

Ohnutou součást lze pomocí příkazu Uvolnit, který naleznete ve stromové struktuře pod názvem Rozvinutý tvar, rozvinout.


V rozvinutém tvaru jsou čerchovanou čarou zvýrazněny hrany, které se budou ohýbat. Rozvinutý tvar je nezbytný pro výrobní výkres součásti.


V softwaru PhotoView vytvořte realistický pohled na vymodelovanou součást.

Komentáře