Spirála, pružina, šroubovice… ať už ji nazvete jakkoliv, je to nejen prvek, který dá během studií deskriptivní geometrie nejednomu studentovi zabrat, ale také prvek, se kterým se chtě-nechtě musíte jednou utkat i v prostředí 3D CADu. Takže, jak na něj v SolidWorksu?

1. V rovině „Horní“ založíme skicu.

2. Načrtneme kružnici o průměru 80 mm. Ukončíme skicu.

3. V záložce „Prvky“, v nabídce „Křivky“ vybereme příkaz „Šroubovice/spirála“.

4. Vybereme nakreslenou kružnici, čímž se zobrazí náhled spirály.

5. V nabídce „Určená“ jsou možná řešení, kterými je spirála definována.

6. Pro náš příklad zvolíme „Délka a stoupání“. Nastavíme parametry tak, jak jsou na obrázku, a potvrdíme.

7. Nyní je vytvořená křivka, pomocí které se bude táhnout profil spirály.

8. V rovině „Pravá“ nakreslíme profil spirály – kružnice o průměru 10 mm.

9. Přes klávesu CTRL označíme profil a křivku spirály. Zobrazí se nabídka s možností přidání vazby „Průnik“. Vybereme tuto vazbu a potvrdíme.

10. Kružnice zčernala a tím je zaručena její pevná vazba.

11. Vybereme v záložce „Prvky“ příkaz „Přidání tažením po křivce“.

12. Vybereme profil spirály, nakreslenou kružnici o průměru 10 mm a trasu spirály, nakreslenou křivku a potvrdíme výběr.

13. Model pružiny/spirály/šroubovice je hotov.

11 Comments

Komentáře