Při návrhu v prostředí 3D je důležité, aby bylo možné procházet struktury sestavy při současné práci shora dolů v kontextu sestav. V systému Solid Edge můžete pomocí zaškrtávacích políček ve stromu modelu vybrat a zobrazit součásti, podsestavy, funkce, rozměry 3D a referenční roviny. Nyní vám vysvětlíme postup.

Zaškrtávací políčka ve stromu modelu sestavy Solid Edge umožňují snadno a rychle zobrazit součásti, podsestavy, funkce, rozměry 3D a referenční roviny.

Referenční roviny lze jednotlivě zapínat a vypínat rozbalením stromu pomocí ikony + u větve referenční roviny ve stromu modelu. Také můžete pracovat se všemi rovinami najednou pomocí zaškrtávacího políčka skupiny.

Stejným způsobem lze zapínat a vypínat jednotlivé součásti.

Sestava, kde jsou ve stromu modelu sestavy Solid Edge zaškrtnuty (nahoře) a odškrtnuty (dole) podsestavy mechanických ramen.

Komentáře