Při procházení 3D návrhem uživatelé obvykle používají ikony pro pohyb otáčení nebo zvětšování modelu. Pokud však potřebujete modelem pohnout uprostřed příkazu, může při práci s těmito ikonami dojít k přerušení pracovního postupu.

Systém Solid Edge tuto překážku řeší pomocí co možná nejefektivnější kombinace kláves a akcí myši, díky nimž upravíte zobrazení nebo rychle změníte perspektivu i uprostřed příkazu. Pro vaši informaci uvádíme některé z možností:

  • Pokud máte myš s kolečkem, stačí jednoduše stisknout kolečko a posunout myší.
  • Jestliže není myš kolečkem vybavena, lze použít jiný způsob otočení: stisknete kombinaci kláves Shift + pravé tlačítko myši a otočení provedete přetažením ukazatele myši.
  • Podržením kombinace kláves Ctrl + pravé tlačítko myši přejdete do režimu zvětšování. Poté stačí posunout ukazatel myši dolů, čímž se velikost upraví na původní umístění ukazatele, případně posunutím ukazatele myši nahoru velikost zvětšit.
  • Podržením kombinace kláves Ctrl + Shift + pravé tlačítko myši při přetahování myší můžete rychle procházet kolem modelu.
  • Efektní možností je okamžitá změna perspektivy zobrazení: podržíte kombinaci kláves Ctrl + Shift a současně otočíte kolečkem myši. Tím rychle posunete úběžník a zobrazíte realistický náhled.

Komentáře