Kolikrát jste už měli za úkol upravit nebo vytvořit součást v sestavě, ale nevěděli jste, kde všude byla použita? Problém vyřešíte pomocí správce revizí systému Solid Edge. Před provedením jakýchkoli změn vám funkce rychlého nalezení výskytů zobrazí všechna místa, kde je daná součást nebo podsestava použita, a to včetně ostatních sestav a plánů.

Díky tomuto šikovnému nástroji už nemusíte při práci se změnovým návrhem pouze odhadovat. Přečtěte si nyní, jak s funkcí zacházet:

1. V systému Solid Edge View and Markup pro zobrazení a označení otevřete součást nebo sestavu, kterou chcete upravit.

2. Vyberte součást, se kterou chcete pracovat.

3. Ikona funkce pro vyhledání výskytů se nachází na hlavním vodorovném panelu nástrojů. Po výběru součásti na ikonu jednoduše klepněte.

Správa propojení naleznete v menu nástroje Solid Edge – View and Markup

4. Chcete-li vyhledávání urychlit, můžete omezit prohledávanou cestu v místním počítači nebo na síti. Můžete také začlenit i dokumenty mimo systém Solid Edge.

5. Stisknutím tlačítka Další provedete rychlé hledání a získáte požadované výsledky.

6. Jestliže se součást objevuje i v jiné sestavě nebo ve starší verzi, vytvořte místo revize novou verzi. Zajistíte tak, že se změna nedotkne náhradních dílů.

Zobrazení a označení v Solid Edge umožňuje před provedením úprav
vyhledat místa výskytu součástí, podsestav a kreseb

Komentáře