V Solid Edge se synchronní technologií můžete – podobně jako v modelovacích programech založených na historii a na rozdíl od explicitních modelovacích aplikací – používat funkce pro výběr geometrie. Samotným výběrem funkcí však nemusíte dosáhnout očekávaných výsledků, zejména u importovaných modelů 3D, které funkce vůbec neobsahují.

Výběrem podle geometrických podmínek urychlíte samotný výběr a můžete pracovat s importovanými daty, jako by se jednalo o původní data systému Solid Edge. Správce výběru systému Solid Edge představuje špičkový nástroj, který nabízí alternativní způsoby, jak urychlit výběr a dosáhnout požadovaných výsledků.

Obr. 1 – Importovaný model připravený pro úpravy s pomocí synchronní technologie v systému Solid Edge.

Možnosti správce výběru závisí na vybraném typu geometrie – může se jednat o rovinné, radiální nebo válcové plochy. Na příkladu této roviny (obr. 2)  ukazujeme, jak funkci použít v praxi:

1. Začněte výběrem plochy, kterou chcete upravovat. Po výběru plochy se zobrazí ovládací kolečko.

Obr. 2 – Plochu pro úpravy určíte tak, že ji vyberete na modelu.

2. Přesuňte kurzor na vybranou plochu. Objeví se zelená tečka se symbolem plus.

Obr. 3 – Ke správci výběru máte přístup prostřednictvím zelené tečky, která se zobrazí při přesunutí kurzoru na vybranou plochu.

Klepnutím na zelenou tečku aktivujete správce výběru. Po změně na červenou tečku s bílým trojúhelníkem klepněte na červenou tečku. Tím zobrazíte nabídku správce výběru.

Obr. 4 – Ve správci výběru můžete zvolit nejrůznější geometrické podmínky, s jejichž pomocí lze do úprav zahrnout další plochy.

4. Nyní máte k dispozici více možností volby geometrie, a není proto nutné plochy vybírat jednotlivě. Lze například zvolit geometrii, jež je rovnoběžná a zarovnaná s vaším výběrem (viz uvedený příklad). Připraveny jsou také další geometrické podmínky jako vodorovná, svislá, tangenciální atd. Díky nim nemusíte opakovaně klepat na jednotlivé vybrané plochy, a urychlíte tak výběr geometrie.

5. Pro plochu můžete použít i možnosti symetrie a dokonce také pole rozsahu, v němž lze vybrat nebo zrušit omylem vybrané položky.

Obr. 5 – Díky možnostem správce výběru urychlíte výběr symetrické geometrie.

Správce výběru vám pomůže zkrátit dobu strávenou výběrem geometrie a urychlí osvojování synchronní technologie. Práce v systému tak bude větší zábava.

Komentáře