Pokud přejmenováváte CAD soubory tak, že nejprve ukončíte Solid Edge a pak měníte jejich názvy v Průzkumníku Windows, narušujete si pracovní postup. Součásti, sestavy a funkce lze přejmenovávat přímo v uživatelském rozhraní.

1. Vyberte požadovanou součást a stisknutím klávesy F2 aktivujte funkci přejmenování. Zadejte nový název a stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu.

Obrázek 1 – Po vybrání součásti a stisknutí F2 lze položku přejmenovat.

2. Stejně snadno lze přejmenovat i název funkce součásti. Vyberte funkci, kterou chcete přejmenovat, a stisknutím klávesy F2 přejděte do režimu přejmenování. Zadejte nový název a stisknutím klávesy Enter potvrďte nový popis.

Obrázek 2 – Po vybrání funkce a stisknutí F2 lze položku přejmenovat.

3. V případě potřeby lze navíc název vrátit zpět. Stačí znovu vybrat funkci, stisknout klávesu F2 a zcela odstranit veškerý zadaný text. Po následném stisknutí klávesy Enter se obnoví původní název.

Obrázek 3 – Zpět k původnímu názvu se vrátíte smazáním a Entrem.

 

Komentáře