Sestavení geometrie podle tabulkových X, Y souřadnic jednotlivých bodů není v AutoCADu problém.

Zdrojem dat může být tabulka z Excelu, kterou je však nutné přeuložit do skriptového souboru formátu SCR. Postup pro převedení těchto číselných hodnot na grafiku potom může vypadat následovně:

  1. Jestliže se jedná o data z Excelu, zkopírujte příslušný sloupec s hodnotami souřadnic X, Y a vložte jej jako prostý text do Poznámkového bloku.
  2. Na první řádek, tedy nad sloupec čísel v Poznámkovém bloku, zapište název příkazu, který má iniciovat operaci v AutoCADu. Standardně půjde o příkaz ÚSEČKA (nebo _LINE).
  3. Uložte tato data jako soubor s příponou SCR (například RYS.SCR) a zapamatujte si jeho umístění.
  4. V AutoCADu zadejte do příkazového řádku příkaz DEMO (nebo _SCRIPT), který vás vyzve k vyhledání a otevření souboru s obsaženým skriptem.
  5. Po spuštění skriptu stačí v AutoCADu opakovaným potvrzováním klávesou Enter odsouhlasit vykreslení jednotlivých bodů dle zadání v SCR souboru.

(Zdroj: CAD-notes.com)

Komentáře