AutoCAD je pro mnohé ze svých uživatelů stále jakousi velmi zdokonalenou obdobou kreslicího prkna. Na něm jsme byli zvyklí rýsovat v prostoru vymezeném dvěma na sebe kolmými pravítky a tento princip ve svém kurzoru převzaly i rané verze AutoCADu.

Naposledy jste se s takovým kurzorovým křížem, jehož vodítka se táhnou do dvou směrů přes celou obrazovku – vaše „kreslicí prkno“ – mohli setkat v AutoCADu R14. Za těch patnáct let od jeho vydání už uplynulo hodně vody a uživatelé si museli zvyknout na mnohem zásadnější změny v uživatelském rozhraní, než je zkrácení kurzorového obrazce.

Pakliže by vám však tento starý přístup vyhovoval, ať už z praktického hlediska, nebo klidně z nostalgie, zadejte do příkazové řádky heslo CURSORIZE a na vyvolaný dotaz odpovězte hodnotou 100.

Kurzorový kříž v AutoCADu 2012 s nastavením hodnoty CURSORIZE na 100.

V novějších verzích AutoCADu jsou ramena kurzoru stažena na 5 % šířky obrazovky, popsaný úkon je roztáhne na 100 %. Jestliže se budete chtít vrátit k původnímu nastavení, nebo zvolit jiný poměr, pomůže vám zmíněný příkaz a volba příslušné hodnoty.

15 Comments

Komentáře