Nástroj zarovnání je mnoha uživateli AutoCADu zbytečně přehlížen. Můžete s ním přitom zautomatizovat hned několik různých úkonů, jako je posun, rotace a změna měřítka.

Ukážeme si to na praktickém a jednoduchém příkladu, který lze aplikovat na rozličné úlohy.

  1. Z palety Modifikace vyberte nástroj Zarovnat a označte tažením myši objekt, který chcete velikostně, pootočením a měřítkem přizpůsobit jinému objektu (v našem případě chceme zarovnat trojúhelník podle pravé strany obdélníku).
  2. Vyberte první zdrojový bod a přiřaďte mu cílový bod. Totéž zopakujte s druhým zdrojovým bodem.
  3. Zvolte, zda chcete srovnat i měřítko podle vybraných bodů cílového objektu.
  4. Potvrďte pravým tlačítkem myši nebo stiskem klávesy Enter
  5. Zdrojový trojúhelník je „dosazen“ na odpovídající stranu obdélníku a je změněno jeho měřítko podle cílových bodů.

(Zdroj: CAD-notes.com)

Komentáře