Sklopení textů do některé ze tří rovin v izometrickém pohledu spočívá v nastavení textového stylu a umístění takového textu do odpovídající roviny.

  1. Vytvořte textový styl s textem podle potřeby sklopeným pod úhlem 30° nebo o -30° (pro nastavení textového stylu viz další tip).
  2. Zadejte příkaz DT (nebo DTEXT) a definujte parametry textu.
    Určete počáteční bod textu nebo [Upravit/písMo]:
    M
    Zadejte název stylu nebo [?] <Standard>: (zadejte název stylu písma, který jste předtím vytvořili s vloženým sklopením o 30°, případně sklopení definujete dodatečně, pokud takový styl vytvořen nemáte)
  3. Zapište požadovaný text, který se zobrazí s odpovídajícím sklopením v dané rovině.

Poznámka: Pokud jste před spuštěním příkazu DTEXT nedefinovali uživatelský styl textu se sklopeným písmem, můžete sklopení provést dodatečně. Označte vybraný textový blok a v záložce „Text“ v panelu „Vlastnosti“ upravte hodnoty parametrů „Natočení“ a „Sklopená“ tak, abyste dosáhli požadovaného výsledku.

(Zdroj: CADnotes.com)

Komentáře