Tuto geometrickou úlohu musel umět vyřešit každý, kdo chtěl absolvovat druhý stupeň základní školy. A v konstrukční nebo projekční praxi se s takovým úkolem také setkáte poměrně často.

Možná vám ještě z výuky v hlavě utkvělo, že kružnice vepsaná trojúhelníku má střed v průsečíku os vrcholových úhlů trojúhelníku. To znamená, že bychom ji mohli snadno zkonstruovat prostřednictvím těchto os, tak jako kdysi s pomocí kružítka a pravítka.

V AutoCADu to však zvládnete rychleji díky příkazu Tečna, tečna, tečna, který naleznete v liště nástrojů Výchozí, jako poslední z voleb rozbalovacího menu pod nástrojem Kružnice.

Jednoduše vyberte nástroj Tečna, tečna, tečna a pak kurzorem označte všechny strany trojúhelníku. Nenechte se přitom zmást výzvou „Zadejte první bod na kružnici“, která se objeví po najetí kurzoru na stranu trojúhelníku. Prostě na ni klepněte do libovolného místa. Po vybrání všech tří stran se v trojúhelníku okamžitě objeví vepsaná kružnice.

1. krok: Z roletového menu pod nástrojem „Kružnice“ v liště „Výchozí“ zvolte nástroj „Tečna, tečna, tečna“.
2. krok: kurzorovým křížem označte všechny tři strany trojúhelníku. Je jedno, kde na ně klepnete.
3. krok: Kochejte se pohledem na hbitě vykreslenou kružnici vepsanou do trojúhelníku. Ale ne moc dlouho, aby vám práce nestála.

Poznámka: Obecně vzato tento nástroj můžete použít k vykreslení kružnice zadané tangentami k libovolným třem přímkám. K dispozici je též další volba, umožňující splnit zadání při znalosti pouze dvou přímek a poloměru. Vyvoláte ji příkazem Tečna, tečna, poloměr, nebo změnou parametru nástroje Tečna, tečna, tečna zapsáním hodnoty Ttr.

Komentáře