Jestliže potřebujete vytvořit kótu úhlu, jehož rozpětí přesahuje 180°, narazíte na problém, budete-li chtít tento úhel vytyčit standardně výběrem přímek, jež tvoří jeho ramena.

Řešení je velmi prosté.

  1. V dialogu Poznámka vyberete nástroj Úhlová kóta.
  2. Místo toho, abyste hned nyní označili přímky, které svírají dotčený konkávní úhel, stiskněte Enter, čímž aktivujete volbu zadejte vrchol.
  3. Nyní klikněte do vrcholu úhlu a poté označte koncové body jeho ramen, jednu úsečku po druhé.
  4. Umístěním kurzoru stranu na konvexního nebo konkávního úhlu, který ramena svírají, můžete přidat potřebnou kótu.


(Zdroj: CAD-notes.com)

Komentáře