Na webu Autodesk Labs, který demonstruje softwarové technologie, na jejichž vývoji firma Autodesk teprve pracuje, si nyní můžete stáhnout funkční zkušební verzi aplikace DesignScript, s níž lze automatizovat návrhy geometricky náročných struktur.

Ukázka využití geometrie generované nástrojem DesignScript v prostředí AutoCADu. Ilustrace: Autodesk

Ačkoliv je software prozatím skutečně ve velmi předběžné fázi rozpracovanosti, již nyní s ním můžete zkoušet experimentovat. Pracuje přímo v prostředí AutoCADu, kde s pomocí relativně jednoduchého programovacího jazyka definujete geometrickou strukturu, jejíž „ruční“ tvorba by byla velmi pracná, ne-li zcela nemožná.

Nástroj proto ocení zejména architekti, resp. konstruktéři podílející se například na kreativních návrzích obalových plášťů moderních budov. V současné chvíli je aplikace připravována pro AutoCAD, nicméně plánuje se její nasazení také do dalších programů od Autodesku. Vygenerovanou geometrii lze exportovat jako DWG soubory, výhledově by měly být k dispozici také další formáty. Na takto vzniklém 3D modelu lze následně provádět úpravy standardními nástroji AutoCADu, produkční verze by v budoucnosti měla zachovávat i vazbu mezi těmito úpravami a zadávacím skriptem.

Zkušební verzi softwaru DesignScript i doprovodnou dokumentaci si můžete stáhnout z Autodesk Labs.

Komentáře