Z pohledu výrobce se v současnosti stává proces výroby složitější s rostoucím počtem produktových variant a smíšeným výrobním sortimentem. Koncept výrobního procesu probíhá v oddělených konstrukčních kancelářích a výrobní týmy mezi sebou musí spolupracovat a vzájemně se doplňovat. O flexibilitě při změně výrobního procesu ani nemluvě. Tyto souvislosti je možné efektivně řídit a plánovat s produktovými variantami Process Designer a Process Planner, které jsou součástí digitální továrny Tecnomatix.

Process Designer je aplikace pro plánování procesu montáže ve 3D prostředí. Umožňuje snadné porovnávání a vytváření alternativních řešení při optimalizaci výrobního procesu.

Pro správu informací o výrobních datech, procesech a prostředí se používá aplikace Process Planner, která dále zabezpečuje seznam výrobních operací (BOM) a provázanost konstrukčního kusovníku (eBOM) s výrobním kusovníkem (mBOM). Tato integrita předchází vzniku chyby, kdy se změna provedená v konstrukci neprojeví ve výrobním procesu a produkt se vyrábí podle původní (špatné) dokumentace.

Obr. 1 — Prostředí softwaru Manufacturing Process Planner.

Aplikace Manufacturing Process Planner a Process Designer hrají při návrhu výrobního procesu významnou roli. Propojují všechny klíčové elementy výrobních procesů, jako jsou operace, zdroje informací, procesy, databáze a 3D vizualizace, včetně layoutu. S využitím těchto aplikací se  plynule sladí konstrukční a výrobní kusovníky.

Mezi klíčové funkce obou aplikací je možné zařadit mimo jiné intuitivní uživatelské prostředí, návrh výrobního procesu s využitím šablon a globální přístup k informacím o výrobních procesech.

Z aplikace Process Planner a Process Designer je zaručený plynulý přechod do aplikace Process Simulate, která má na starosti podrobnou analýzu a simulaci výrobního procesu.

Více o efektivním plánování výrobního procesu s aplikacemi Process Planner a Process Designer se dozvíte na webovém semináři společnosti Siemens, který je ke zhlédnutí na adrese http://siemensplm.adobeconnect.com/p9tsupoqju6.

Komentáře