Záchranu třiatřiceti horníků zavalených v jihoamerickém dole San José, kde strávili 69 dnů, sledoval bez nadsázky celý svět. Nelze se proto moc divit, když tuto mediálně známou událost nyní mnozí využívají pro svoji reklamu.

Technologie, díky kterým záchrana horníků skončila šťastně a rychleji, než se očekávalo, si samozřejmě pozornost zaslouží. Jednou z firem, která stála v pozadí celé akce, byla společnost Center Rock, jež vyrobila nástroje pro hloubení záchranných vrtů. Její úsilí a spoleh na software GibbsCAM a multifunkční obráběcí stroje Doosan MX2500, pomohly o dva a půl měsice zkrátit čas, který museli zavalení horníci v podzemí strávit.

Na rozdíl od ostatních výrobců vrtných zařízení využívá Center Rock k pohonu vrtáků a odvedení úlomků horniny vysoce stlačený vzduch namísto kapaliny. Řešení od Center Rock představuje novou technologii s využitím vícenásobných pneumatických kladiv přiklepávajících vrták do horniny, což spolu s rotací vede k rozdrcení kamene. Stlačený vzduch nejenže slouží k pohonu kladiv, ale svojí cirkulací také odfukuje úlomky kamene a prach.

Při záchranné akci chilských horníků použil Center Rock tři velikosti vrtných tyčí. První byla vrtná tyč 5,5 × 12 QL 120 použitá k rozšíření jedné z ventilačních šachet ze 14 cm na 30 cm. Toto rozšíření bylo použito jako vedení po větší tyče. Druhá a třetí byly vrtné tyče o průměrech 71 cm a 64 cm. Každá z těchto vrtných tyčí nesla čtyři pneumatická kladiva osazená korunkami z wolframové oceli o průměru 18 cm.

Brandon Fisher, zakladatel a ředitel Center Rock (vlevo), Richard Sopp, manažer projektu a jejich 64cm vrtná tyč, která v hloubce 630 m vyvrtala poslední zbytky horniny.

Výrobce pneumatických vrtných zařízení výrazně snížil náklady nasazením MTM multifunkčních CNC obráběcích strojů, které programuje pomocí technologického CAD/CAM systému GibbsCAM, jejž používá už šest let. Jedná se především o eliminaci nutnosti přepínat součásti do speciálně vyrobených upínacích přípravků. Důvod pro volbu CAD/CAM GibbsCAM byla možnost naprogramovat všechny konfigurace soustružnických a soustružnicko-frézovacích center a MTM multifunkčních CNC obráběcích strojů, které Center Rock použivá.

Center Rock aplikoval GibbsCAM soustružnicko-frézovací modul v roce 2005, modul rotační frézování a modul pro MTM multifunkční obrábění v roce 2006. Pomocí těchto modulů GibbsCAM lze pracovat s nativními modely vytvořenými v CAD systému SolidWorks. NC programátoři tak mohou model nebo geometrii získanou z tohoto modelu přímo použít pro naprogramování všech svých strojů.

Pro soustružení používá Center Rock tři 2osé soustruhy Doosan: Puma 300, Puma 400 a Puma 480. 3osé frézování a rotační frézování je prováděno na dvou horizontálních centrech Mazak. Součásti se složitou geometrií a součásti, které by na soustruzích nebo obráběcích centrech vyžadovaly větší počet upnutí, jsou vyráběny na dvou MTM multifunkčních CNC obráběcích strojích Doosan Puma MX2500.

Na výrobu součástek vrtných zařízení, která vyžadují soustružení, frézování a vrtání pod úhly, se jako ideální řešení osvědčilo nasazení stroje Doosan MX2500. V kombinaci s modulem MTM GibbsCAM lze tyto součásti vyrobit na jedno upnutí, a tím eliminovat náklady na upínací přípravky a čas, který je potřeba na manipulaci.

Při programování soustružnicko-frézovacích anebo MTM operací NC programátor pracující v technologickém CAD/CAM GibbsCAM zůstává ve stejném uživatelském prostředí bez nutnosti opustit stávající modul a aktivovat jiný. Všechny operace – soustružení, frézování, vrtání  i ostatní pohyby nástroje jako např. výměna nástroje, pohyb revolverové hlavy a předání mezi vřeteny – jsou provedeny ve stejném uživatelském prostředí.

Simulace obrábění prvku vrtné tyče v systému GibbsCAM.

GibbsCAM MTM modul poskytuje automatické a interaktivní způsoby pro vložení synchronizací (čekacích kódů) a zobrazuje programové toky pro každou skupinu nástrojů vedle sebe, což usnadňuje NC programátorovi optimalizaci dráhy nástroje při vícekanalovém řízení. K dispozici je i kontrola dráhy nástroje s dynamickým zobrazením pohybu nástroje a úběrem materiálu, takže programátor si kdykoli může dráhu nástroje ověřit: po každé operaci, po skupině operací, anebo celou hotovou dráhu nástroje.

Stejně jako Center Rock svojí technologií a znalostmi zkrátil délku záchranné akce o polovinu (z pěti na dva a půl měsíce), jejich NC programátoři a obsluhy strojů zrychlují produkci vrtných zařízení každý den použitím GibbsCAM pro programování jejich Mazak obráběcích center, Doosan Puma soustruhů a MX2500 MTM multifunkčních CNC obráběcích strojů.

(Zdroj: Technology-support)

Komentáře