Společnosti Evektor a Technodat zvou na společný seminář, který se koná 16. listopadu 2011 v 10 hodin v Kunovicích.

Tématem setkání budou možnosti a přínosy 3D/PLM řešení při vývoji a realizaci výrobku a moderní výrobní technologie „rapid prototyping“ ve firmě Evektor. Seminář je určen především pro vedoucí pracovníky výrobních organizací, vedoucí oddělení, kteří se podílejí na vývoji a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a pro konstruktéry, technology, pracovníky z technické přípravy výroby, výroby, z útvarů tvorby dokumentace a servisu.

Z agendy semináře:

  • 3D/PLM řešení a nástroje Catia/Enovia při návrhu letounu EV-55,
  • nasazení a zkušenosti s technologiemi pro rychlou a efektivní výrobu 3D prototypů,
  • 3D optické skenování a měření,
  • 3Dvia Composer a jeho role při komunikaci o budoucím výrobku.

Účast na semináři je bezplatná, jedinou podmínkou je registrace na webu firmy Technodat.

(Zdroj: Technodat, CAE-systémy)

Komentáře