Zpravodaj Technodatu je jako vždy plný zajímavých novinek. V listopadovém vydání vás mj. pozve na konferenci 3DEXPERIENCE Forum Europe do Bruselu.

Za pozornost stojí i prakticky zaměřené příspěvky, věnované například navrhování a výrobě kompozitových dílů, nebo analýza tloušťky stěn v systému Catia V5.

Příjemným rozptýlením je pak virtuální model historické Paříže v projektu 3D Saga.

Newsletter si můžete stáhnout z tohoto odkazu:

http://www.technodat.cz/export/newsletter/133.html

Komentáře