Analýza trhu s CAM softwarem, kterou v červenci představila společnost TechNavio, předpokládá v této oblasti mezi roky 2011 až 2015 růst ve výši 6,5 procenta.

Její autoři u sledovaných řešení vysledovali dva základní trendy – nástup cloudových technologií a vedle toho zvýšení důrazu na kvalitu vizualizace při produkci dílů, které je třeba vyrábět s přesností v řádu mikronů, a přitom velmi rychle. Na růstu se pozitivně projeví také širší adopce strojů pro vysokorychlostní obrábění.

Jako potenciální rizika dalšího rozvoje zpráva zmiňuje rostoucí dostupnost open-source a pirátského softwaru, který je pospolitě chápán jako hrozba pro komerční CAM aplikace.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Komentáře