Společnost Tebis vydala novou verzi pro programování a přípravu dat pro CNC obrábění. V závislosti na velikosti dílu může programátor urychlit přípravu výroby až o 90 procent.

Rychlejší a výpočty trajektorií řezných nástrojů a kratší doba načítání, odezvy i vyhledávání jsou novými nebo vylepšenými funkcemi aktuální verze Tebisu 4.0. Kromě navýšení výkonu došlo také k několika změnám ve Správci výrobního postupu, prizmatickém obrábění, vrtání a řezání laserem. Software dle aktuální zpráv dozná dalších vylepšení v průběhu následujících let. Klíčovou vlastností na základě zpětné vazby uživatelů je nyní zmenšování oblastí při hrubování.

S řešením Tebis 4.0 lze urychlit přípravu výroby pro CNC obráběcí stroje až o 90 procent. Foto: Tebis

Správce výrobního postupu Job Manager

Další automatizace a zjednodušení ovládání, tak se rozšířily možnosti prvků při transformaci obrábění. Uživatel si může například zvolit, jak má být referenční bod transformován. Nově je možné transformace volně pojmenovat a také zrcadlené NC operace jsou ukládány do nových vrstev. Tím není nutná následná korekce referenčního bodu. Jak při interaktivní, tak při automatické kontrole kolizí, jsou nyní detekované kolize ukládány, takže v analýze kolizí již není potřeba znovu nástroje kontrolovat.

Prizmatické obrábění

Vývojáři Tebisu věnovali úsilí k účinnému obrábění hlubokých kapes i při dvouosých obráběcích operacích. Doplňková volba Dohrubování nahoru byla integrována do funkce C2Ax pro hrubování volných kapes. Díky konzistentnímu rozložení dráhy se zabrání vzniku příliš velkých schodů zbytkového materiálu. Rozšíření obráběcích operací o adaptivní hrubování, při kterém dochází k rovnoměrnému zatížení nástroje a zkrácení doby chodu stroje díky menšímu počtu drah.

Řezání laserem

Kratší výrobní časy, větší flexibilita. Korekce dráhy se nyní provádí výběrem formy tvaru prvku. Výchozí pozice je volitelná a automaticky se omezí nežádoucí interpolace. Uživatelská technologická makra se mohou volně upravovat v příslušném panelu, nejsou tedy nutné následné změny v souboru TEC.

Zdroj: MCAE Systems

Komentáře