Na MSV 2016 bylo představeno zařízení DeskTom pro digitální radioskopii a 3D CT skenování od společnosti RX Solutions. Obchodním zastupcem v Česku a na Slovensku je společnost SolidVision. Zeptali jsme se Věry Fišerové, vedoucí oddělení 3D skenování, k čemu zařízení slouží a pro jaké aplikace se využívá.

[Kontrukter.cz] Jaký je základní princip digitální radioskopie a 3D skenování?

[Věra Fišerová, SolidVision] Princip metody je založen na rozdílné absorpci rentgenového záření různými materiály a na následné digitalizaci takto vznikajícího stínového obrazu. Ze série pořízených snímků lze tomografickou rekonstrukcí složit trojrozměrný model objektu. Jedná se tedy o princip klasické výpočetní tomografie, jen konstrukce přístroje je přizpůsobena lépe pro použití mimo medicinské prostředí.

DeskTom pro digitální radioskopii a 3D CT skenování představila Věra Fišerová ze společnosti SolidVision na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2016 v Brně
DeskTom pro digitální radioskopii a 3D CT skenování představila Věra Fišerová ze společnosti SolidVision na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2016 v Brně
Pohled do pracovní komory
Pohled do pracovní komory

Zařízení je ovládáno softwarem RX Solutions XAct s širokou škálou funkcí a nástrojů. Co všechno lze se softwarem zjišťovat, jak lze naměřená data hodnotit a jak je software uživatelsky náročný?

Tento software je primárně určen k tomografické rekonstrukci a obsahuje i sadu modulů určených ke korekci získaných dat. Lze s ním provádět i základní měření a kótování. Jeho ovládání je intuitivní a nechybí ani automatizovaný průvodce umožňující nenáročnou obsluhu. Výstupem může být klasický STL soubor pro další zpracování. Pro statistickou analýzu a vyhodnocení vnitřních struktur materiálu však doporučujeme specializované nástroje, například VGStudio od společnosti Volume Graphics.

Prostředí řešení XAct je uživatelsky příjemné. S ovládáním pomáhá průvodce
V intuitivním prostředí řešení XAct pomáhá s ovládáním průvodce

Řešení pro digitální radioskopii a 3D CT skenování hodnotí komplexní vnější i vnitřní strukturu a geometrii. Je tato technologie vhodná i pro hodnocení dílů, které byly vyrobené aditivní technologií – ať už se jedná o plastové nebo kovové díly?

Limity pro materiálové složení a velikost vzorku určuje výkon rentgenky a konstrukce inspekční komory CT skeneru. DeskTom 130 umožňuje i inspekci kovových vzorků, kde se tloušťka stěny pohybuje podle typu materiálu do zhruba 5 mm. Přístroj je však primárně určen pro práci s materiály o nižší hustotě.

Je nutné před skenováním součást patřičně upravit? Například zbavit ji odlesků, koroze, povlaků, barvy a podobně?

Všechny tyto přípravné postupy, hojně využívané u optického skenování, nejsou u metody mikrotomografie nutné. Rentgenové paprsky se neodrážejí tak jako záření nižších vlnových délek, procházejí objektem a dopadají na snímač, který obraz digitalizuje. Žádné úpravy tedy nejsou nutné. Díly, které jsou složeny z různých materiálů o velmi rozdílném absorpčním lineárním koeficientu (kov nebo plast), vyžadují pracnější akviziční proces pro dosažení dobrých výsledků.

Jak dlouho trvá testování a na jakých vybraných parametrech doba záleží?

Rentgenka potřebuje asi 15 minut na to, aby dosáhla pracovní teploty, pak můžeme začít pracovat. Doba samotného procesu skenování závisí na typu materiálu a požadovaném rozlišení. Skenování pak podle toho může trvat 10 sekund, ale i 4 hodiny. Delší doba skenování většinou nepřináší efektivní zlepšení výsledků. Doba nutná pro postprocessing a zpracování dat do výsledného formátu je závislá na typu objektu, objemu zpracovávaných dat a zkušenostech operátora.

 Jaké jsou příklady aplikací v oblastech metrologie a nedestruktivního testování?

Výhody CT skenování, tedy schopnost zachycení vnitřní struktury materiálu i skenování nezvykle malých dílů, předurčují její široké využití všude tam, kde není optický přístup. Tato technologie proto nachází uplatnění v defektoskopii, při zkoumání rozložení materiálu – porozity, inspekci komplexních dílů, měření tloušťky, ale také u reverzního inženýrství.

Foto: autor, SolidVision

Komentáře