[Stručně] SolidWorks Enterprise PDM se uplatňuje při týmové spolupráci na nejrůznějších projektech – využívá přitom centrálního, indexovaného úložiště návrhových dat a nástrojů pro bezpečné sdílení informací. SolidWorks představil nasazení tohoto řešení v praxi na řadě případových studií.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Stále více firem využívá řešení SolidWorks a Enterprise PDM

Jejich rychlé nasazení umožňuje soustředit se více na hlavní předmět podnikání než na správu technologií

Haar u Mnichova, 10. dubna 2011 – Snaha zkracovat dobu pro uvedení výrobku na trh, zvyšovat ziskovost a zlepšovat kvalitu způsobuje tlak na týmy návrhářů výrobků, aby více spolupracovali na globální úrovni. Proto si zákazníci využívající softwaru SolidWorks® soustavně vybírají SolidWorks Enterprise PDM pro řízení obrovského objemu elektronických dat typických pro jejich technické projekty.

„Vývoj výrobků není sólové podnikání,“ dodal Markus Neff, viceprezident pro řízení dodavatelského řetězce společnosti SWAROVSKI OPTIK, která v nedávné době zakoupila řešení SolidWorks Enterprise PDM. „Musíme koordinovat projektové činnosti mezi interními zaměstnanci, globálními partnery a prodejci. Musíme posílit standardizaci výrobků a opakovaně používat již schválené návrhy, kdykoli je to možné. A také při sdílení dat musíme zajistit jejich bezpečnost. Díky softwaru SolidWorks Enterprise PDM jsme již zaznamenali zkrácení doby nutné pro uvedení výrobku na trh, vyšší produktivitu i lepší kvalitu.“

Společnost SWAROVSKI OPTIK má sídlo v Absamu v rakouském Tyrolsku a vyrábí vysoce výkonné dalekohledy, teleskopy, puškohledy, adaptéry pro fotoaparáty, stativy a další výrobky. Společnost říká, že pomáhá zákazníkům „vidět neviděné“.

SolidWorks Enterprise PDM je řešením pro spolupráci při navrhování a projekční práci, které se skládá z centrálního, indexovaného úložiště návrhových dat a z nástrojů pro bezpečné sdílení informací. Do softwaru SolidWorks Enterprise PDM investovala řada předních organizací, aby podpořily:

  • Nákladově efektivní, opakované využívání návrhů prostřednictvím účinného vyhledávání mezi stovkami typů souborů zahrnujících nejčastější formáty CAD a Microsoft či obrazové formáty;

Divize Deepwater Technical Solutions společnosti Oceaneering International, Inc., zkrátila dobu pro uvedení výrobku na trh o 50 % díky většímu opakovanému využívání návrhů, přísnějšímu řízení revizí či automatizovaným pracovním postupům a dramaticky zlepšila možnosti vyhledávání návrhů.

  • Automatizaci a přizpůsobení procesů, pracovních postupů a kusovníků (BOM);

Firma Tigercat Industries významně zvýšila produktivitu tím, že personálu v útvarech plánování výroby, montáže, nákupu, prodeje a technických publikací umožnila přístup k úložišti dat o svých výrobcích, které sdružuje údaje z podniků v Kanadě a ve Švédsku.

  • Vyšší produktivitu u velkých konstrukčních projektů;

Společnost F.L. Smidth & Co. A/S, přední dodavatel cementáren a jejich zařízení, instalovala na 400 pracovišť software SolidWorks EPDM pro podporu uživatelů SolidWorksu na celém světě. Zaznamenala snížení pracnosti při navrhování zařízení až o 30 %.

  • Kvalitnější spolupráci s pobočkami na celém světě díky rychlému a bezpečnému vzdálenému přístupu pro externí partnery;

Společnosti Inertia Engineering a Design Inc. implementovaly webovou verzi softwaru SolidWorks Enterprise PDM, aby spojily šest subjektů pracujících na kurýrním voze s nulovými emisemi a pomohly tak zkrátit dodací lhůtu o 30 až 40 %.

  • Splnění požadavků díky automatickému pracovnímu postupu a kontrole průběhu zpracování i integraci s oblíbenými nástroji pro podávání zpráv;

Firma TaylorDeal Aviation (TDA), LLC, zefektivnila schvalování návrhů použitím automaticky generovaných e-mailů a elektronických podpisů, které propojují schválení přímo se skutečnými položkami v rohových razítcích na konstrukčních výkresech. Při každé revizi se do rohových razítek přidají aktuální podpisy schvalujících osob.

  • Rychlou implementaci – do pěti dnů – s pomocí programu Quick Start;

Firma TDA si nechala instalovat software SolidWorks Enterprise PDM a propojit jej s platformou Microsoft® SQL Server® za několik hodin – tedy podstatně rychleji, než jaké byly zkušenosti pracovníků firmy s jinými systémy. Snadná implementace a správa mají pro úspěch malé, rostoucí firmy zásadní význam. TDA uvádí, že jedinečné rozhraní softwaru s prohlížečem Windows® Explorer je stěžejní pro snížení nároků na školení a je určující pro jeho přijetí uživateli.

„Příliš mnoho návrhářů maří čas vyhledáváním 3D modelů a dokumentace, a co hůř, opětovnou tvorbou návrhů úplně od začátku, protože nemohou najít již schválený návrh,“ řekl Rich Allen, manažer DS SolidWorks pro produktový management PDM. „Pomáháme organizacím získat nástroje pro nebývale snadné vyhledávání, sdílení a opakované používání jejich dat. Zákazníci zaznamenávají výsledky při navrhování strojů, elektroniky, zdravotnického zařízení, zařízení využívajících alternativní zdroje energie, spotřebních výrobků, těžkého strojního zařízení, forem a nástrojů, pohonů, procesů a dalších.“

Další informace naleznete v těchto brožurách o řízení produktových dat.

Komentáře