Díky aktualizaci dokáže pracovat přímo se soubory systému SolidWorks 2013, bez potřeby jakéhokoliv převodu. SurfCAM 6 automaticky rozpozná, pokud byly v SolidWorksu na modelu provedeny změny a upozorní na potřebu regenerace obráběcích drah. Podporuje soubory dílů, sestav, skic i konfigurace.

Komentáře