Přímo v zázemí společnosti CAD CAM Systems se v roce 2017 uskuteční dva odborné semináře s odlišným zaměřením. Na tom květnovém se bude hovořit o možnostech a výhodách CAD/CAM řešení od společnosti Autodesk ve strojírenství a přidružené výrobě.

Cílem Strojírenského semináře je seznámit vedoucí pracovníky a zástupce firem s obchodní problematikou pořizování a provozování technologií do výroby – se zaměřením na počítačovou podporu navrhování a programování CNC obráběcích strojů. Odborné prezentace doplní praktické ukázky, aby přítomní získali bližší povědomí o využití moderních softwarových řešení.

Hlavní témata semináře:

  • Seznámení s procesem a úskalími CNC programování.
  • Pochopení chování pracovníků při využívání moderních nástrojů.
  • Efektivita nákladů vynaložených na technologie.
  • Opravdu využíváme vše, za co platíme?
  • Ukázky možností CNC programování napříč různými řešeními.
  • Kam směřuje vývoj softwaru pro výrobu.
  • Závěrečná diskuse, možná osobní jednání a debaty.

Seminář se koná 16. května 2017 od 9 do 14 hodin v sídle společnosti CAD CAM Systems, Purkyňova 125, Brno. Předběžný program je dostupný on-line. Rezervaci na bezplatný seminář proveďte vyplněním elektronického formuláře.

Komentáře