Uživatelé systému Mastercam si mohou z webu Mastercam.com stáhnout aktualizaci, která napravuje mnoho nedostatků dosavadní verze a zahrnuje podporu souborových formátů SolidWorks 2013, Solid Edge ST5, Rhino v5, ACIS/R23 atd.

Komentáře