Při pohledu na data posledních aktualizací webu CAXMIX.cz se může zdát, jako bychom v redakci s nohama na stolech bezpracně dřímali v očekávání zimního spánku. Nedejte se ovšem zmást, on totiž pravý opak je pravdou – krom nejčerstvějšího vydání časopisu CAXMIX jsme pro vás v uplynulých dnech připravili zcela nový webový projekt PLM.cz.

Web PLM.cz je koncipován jako vzdělávací portál, respektive jako informační centrála o softwarových řešeních pro podporu vývoje a výroby produktů, sdružovaných pod zkratkou PLM, nebo-li Product Lifecycle Management. Pohnutek k jeho spuštění bylo několik a vyvíjely se po několik měsíců, doslova od vydání prvního čísla magazínu PLM News, který je v současnosti jediným českým periodikem zaměřeným výhradně na oblast PLM a za necelý rok svojí existence upoutal pozornost mnoha odborníků.

Nejen že poptávka po informacích na téma PLM má dle našich zkušeností rostoucí tendence a zcela nezvratně jde o trend, který svůj hlavní potenciál ukáže teprve v následujících letech, projekt PLM.cz je krom svého zřejmého poslání také stvrzením našeho kréda podporovat inovace v českém průmyslu. Z tohoto důvodu neusínáme na vavřínech z opojení úspěšným rozjezdem časopisů CAXMIX a PLM News, ale naopak významně investujeme do rozvoje naší publikační činnosti.

Jen krátce po spuštění videozpravodajství, které obnášelo pořízení profesionální techniky, školení a nasazení náročného softwaru, přišel na řadu projekt PLM.cz. V řeči peněz šlo o částku s dlouhou řadou nul, již si vyžádalo už jen pouhé zakoupení této exkluzivní internetové adresy, donedávna držené doménovým spekulantem.

Web PLM.cz nebude internetovým magazínem s denním zpravodajstvím – tím nadále zůstává CAXMIX.cz. Namísto toho nabídne nejzajímavější články, studie a doporučení na témata související s PLM systémy – tedy o jejich výběru, implementaci a klíčových vlastnostech.

Projekt PLM.cz v tuto chvíli vnímáme jako neziskový a zcela nezávislý, s důrazem na osvětu v oblasti informačních technologií pro správu životního cyklu výrobků. Všechny publikované příspěvky podléhají důslednému redakčnímu dohledu, výběru a korekturám. Na webu PLM.cz není a nebude možné publikovat neoznačené „PR“ články čistě reklamní povahy, které by mohly zavádějícím způsobem znehodnotit jeho poslání.

V den svého zveřejnění, které bylo stanoveno na 20. 11. 2011, portál nabízí výběr nejzajímavějších článků z magazínů CAXMIX a PLM News, včetně exkluzivních českých překladů příruček od společnosti CIMdata a dále rejstřík pojmů, se kterými se musí seznámit každý, kdo chce problematice PLM rozumět. Navzdory množství materiálů, které jsme na web umístili ve chvíli jeho spuštění, je třeba podotknout, že se jedná pouze o výchozí stav, jenž bude dále rozvíjen. Již nyní připravujeme další rubriky i obsah. Jen konkurenční důvody nám zatím nedovolují být konkrétnější.

Dost už slov, když od teď stačí znát tři písmena, abyste věděli vše podstatné. A není to CAX, ani jeho synonyma – budoucnost totiž patří PLM.

Komentáře