Tyco Fire & Security Czech Republic využívá k administraci firemních dat a procesů aktuální verzi řešení Enovia. Ta běží na platformě 3D Experience od společnosti Dassault Systèmes. Enovia nahradila původní autonomní systémy pro správu dat, změnová řízení a ukládání dokumentace.

Firma Tyco tímto krokem navázala na své oddělení výroby, které má s řešením Enovia již pětiletou zkušenost. Zavedení jediného systému namísto několika propojených vedlo k podstatnému zrychlení práce v celé organizaci a snížení nákladů.

3D PLM řešení implementovala společnost Dytron a pro plynulý přechod na nový systém musel být pro každou změnu vytvořen speciální balíček dat. V současné době Tyco v systému Enovia udržuje své kompletní výrobní portfolio včetně vývojových fází výrobků připravovaných oddělením pro výzkum a vývoj.

Řešení Enovia běží na platformě 3D Experience. Foto: Dassault Systèmes

Nově zavedené řešení Enovia dokázalo podstatně zjednodušit celý proces PLM. Především díky komplexnímu sloučení informací o položce včetně jejího kusovníku, výkresu, specifikací, objednacích kódů, některých externích informací, jako je množství nebo cena, a všech probíhajících změn a nejasností. Zároveň lze systém plně přizpůsobit zákaznickým požadavkům. Tím výrazně přispívá k rychlejšímu uvedení zcela nového, nebo inovovaného výrobku na trh s nižšími náklady a vyšší kvalitou provedení.

Komentáře