Desátý ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD modelování se uskuteční na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Připraveny jsou tradičně dvě kategorie – ve 2D kreslení a 3D konstruování – i hodnotné ceny.

Akce se koná pod záštitou Olomouckého kraje, náměstka hejtmana Ladislava Hynka a za účasti středních škol. Škola zve studenty, týmy i pedagogický doprovod. Dosud je registrováno 11 škol a 50 účastníků. Chybět nebudou zástupci firem, zajímající se o absolventy středních škol se znalostmi ve strojírenství a CAD konstruování. Ti jsou obvykle členy hodnotící komise a pro vyšší motivaci studentů přinášejí sponzorské dary.

Olomoucká výzva prověří znalosti v CAD modelování. Foto: SPŠ strojnická Olomouc
Olomoucká výzva prověří znalosti v CAD modelování. Foto: SPŠ strojnická Olomouc

Soutěž se koná 17. března 2017 v budově SPŠ strojnické v Olomouci na třídě 17. listopadu. Partnerské firmy i pedagogové obvykle dodávají zadání pro žáky do obou kategorií, které je potřeba poslat e-mailem ředitelce školy Martině Zahnášové do 7. března 2017. Konečné zadání pro soutěž studentů vybírá komise složená z učitelů zúčastněných škol a ze zástupců firem až na místě, těsně před zahájením. Zadání pro učitele přivezou a vyberou zástupci firem.

Komentáře