SolidWorks 2013, který bude na trh uveden v tradičním podzimním termínu, nabídne množství vylepšení, zaměřených zejména na ještě praktičtější tvůrčí funkce, lepší výkon, stabilitu a efektivnější spolupráci. Následující obrázky vám poslouží jako malá ochutnávka toho, nač se můžete těšit.

Nový způsob tvorby řezů ve výkresech se vám bude stoprocentně zamlouvat.

Modelování s využitím nákresů z libovolného dokumentu.

Pokročilejší práce s nastavením kamer v prostředí programu 3Dvia Composer.

Hladce fungující kombinace plošných a objemových modelů v jednom celku.

Vícenásobné rozložené pohledy a k tomu možnost rotovat dílem v rozstřelu.

Funkce pro nastavení montovaných plastových prvků.

Snadné vytváření průniků rozdílných povrchů.

Úpravy vzorů prostřednictvím kót.

Přenášení skici nakreslené v softwaru DraftSight prostým překopírováním přes schránku.

Praktické nástroje pro kontaktování spolupracovníků v SolidWorks Enterprise PDM 2013.

Komentáře